Biologisch 5

Transport en Handel Gecertificeerd voor Biologische Varkens

Per 23 maart 2017 hebben wij ons, als Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp VOF, laten certificeren voor het transport en verhandelen van Biologische Varkens. Dit is vrij uniek in Nederland voor een Handelsbedrijf. Het geeft aan dat wij geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het houden van Biologische varkens. De stroom van Biologische varkens is een strak geregisseerde en geregistreerde kolom en is er één waar afspraak-afspraak is en dat is altijd onze lijfspreuk al geweest. Wij, als Posthouwer-Boerkamp Varkenshandel, zijn dan misschien wel niet de grootste of de beste, maar wij zijn wel vrij uniek, in al ons handelen, met de leuze : “Afspraak = Afspraak”. Dat is ook gebleken rond de commotie, afgelopen najaar, rond de afspraken over de levering van Beter Leven Varkens; wij zijn daar in díe periode mee uitgebreid, terwijl veel handelspartijen, met schaamrood op de kaken, moesten afhaken. Daarom is het voor ons belangrijk om betrouwbare partners te werken. Certificaat BiologischDit is ook mede de reden dat ons bedrijf al meer dan 100 jaar bestaat en daar past Biologische Varkenshouderij naadloos bij !

vechtende varkens

Vechtende varkens op veewagen

Vechtende varkens op veewagen leidt tot commotie

We hebben beelden gezien van een filmpje dat door Hart van Nederland op 12 juni werd uitgezonden, dat was geen prettig gezicht, maar wél de realiteit. Varkens zijn namelijk dieren die een rangorde kennen en daarbij hoort vechten, hoe vervelend dat ook is, wij kunnen daar niets aan veranderen. Zodra een varken uit zijn eigen groepje komt, en dat is o.a. met het inladen van de dieren, dan wordt dit zichtbaar in de vorm van vechten. Biologisch gezien zijn de oren en de schouders zo gebouwd, dat het wel zichtbaar is, maar wel de plaats is waar het dier dit het beste kan opvangen, net als bij herten een gewei en bij koeien de horens.

Eén van de hoofdredenen dat varkens zo vechten, als op de beelden, komt doordat de maatschappelijke discussie de boer “dwingt” zijn beervarkens (mannetjes) niet meer te castreren. De gevolgen hiervan zijn, dat wat door de castratie onderdrukt werd, nu weer naar boven komt. Die castratie was niet voor niets en op de beelden is duidelijk zichtbaar dat het de manlijke dieren zijn die het rangorde-gevecht niet opgeven en elkaar verwonden. Dit zelfde effect heeft het door de dieren, in de stallen, niet meer individueel in “boxen” te mogen huisvesten, hierdoor vallen ook dieren uit, die het onderlinge gevecht niet aan kunnen.

We zullen nooit accepteren om vechtende dieren “normaal” te vinden, maar kunnen niet verhinderen dat dit gebeurt en zéker door de “zuiver” manlijke dieren in hun gevecht om de hiërarchie. Het bijzondere is, dat varkens in de Biologische Varkenshouderij wél gecastreerd moeten worden om het “natuurlijk” gedrag terug te dringen….. We hebben daar wel, op persoonlijke basis, de discussie met de Dierenbescherming over aangegaan, maar zonder succes. Doordat er diverse organisaties zijn die alleen uitgaan van hetgeen er “op straat’ gezien wordt, maar niet de moeite nemen om de stal mee in te gaan en daar onder ogen te willen zien wat een en ander voor gevolgen heeft, krijgen we ook steeds minder begrip voor elkaar en wordt er een beeld geschetst alsof wíj die dieren mishandelen.

In het verleden werden er ook meer dieren op een m2 in de wagens geladen. Dit was economisch aantrekkelijk, maar had ook tot gevolg dat er minder kon worden gevochten.

Om in beeld te brengen wat er zo al plaatsvindt tijdens een transport en welke vragen en vooroordelen er leven bij de burger, hebben wij een “speels” filmpje gemaakt, maar met de echte realiteit en de vragen die er leven bij burgers waarom of het zo moet zoals het gaat. Dit filmpje stond al op YouTube, maar staat nu, ondertiteld, op onze website.