Verdeeldheid remt groei vleesconcepten

Door strengere welzijns- en milieueisen blijft de marge in de Nederlandse vleesindustrie onder druk staan. Dit wordt versterkt door de retail die de vleesprijs laag tracht te houden. Ook de consumptie gaat verder dalen. Volgens ABN-AMRO bieden export en vleesconcepten kansen voor de Nederlandse vleesindustrie, maar remt verdeeldheid in de sector de ontwikkeling van vleesconcepten. Dit stelt de bank in het visierapport op slachterijen en de vleesverwerking.

Mede door de economische crisis is de vleesconsumptie verder gedaald. Het verbruik per hoofd van de bevolking daalde met 0,8 procent van 84,3 kilo, naar 83,6 kilo in 2013. Het is het derde opeenvolgende jaar dat de consumptie daalt. Opvallend is dat verkoop van pluimveevlees met 0,9 procent is gestegen tot 22,5 kilo per persoon per jaar in 2013. Pluimveevlees profiteert van de druk op het reëel beschikbaar inkomen van consumenten. Het aandeel van deze vleessoort in de Nederlandse productie is in de afgelopen tien jaar gegroeid van 25, tot 35 procent.

De lagere vleesconsumptie zet de marges van vleesproducenten onder druk. Dit wordt versterkt door retailers die vlees en vleeswaren tegen de laagste prijs willen inkopen. Ook worden de milieu- en welzijnseisen voor vlees steeds strenger. ABN-Amro verwacht dat maatschappelijke organisaties blijven roepen om strengere eisen. Door de negatieve berichten over vleesfraude worden controles aangescherpt. Hoewel dit voor meer vertrouwen bij de consument moet zorgen, stijgen de kosten ook.

Om de krappe marge op te vangen zetten vleesproducenten volgens ABN-Amro steeds meer in op schaalvergroting, efficiëntie vergrotende maatregelen en het produceren van producten met een hogere marge. Vleesconcepten kunnen hier een bijdrage aanleveren. ABN-Amro verwacht dat 20 procent van de totale pluimveevleesproductie over een paar jaar uit vleesconcepten, zoals biologisch vlees, bestaat.

Momenteel hebben concepten een marktaandeel van zeven procent. Het marktaandeel van varkensvleesconcepten in de retail is 20 tot 25 procent. Hoewel concepten kansen oplevert voor veehouders en producenten van vlees en vleeswaren, wordt de ontwikkeling van vleesconcepten geremd door het ontbreken van overeenstemming in de sector.

Ook het buitenland biedt kansen. Met een zelfvoorzieningsgraad van 220 procent kunnen Nederlandse vleesproducenten zich sterk op de export richten. Volgens ABN-Amro steeg de waarde van de vlees- en vleeswaren export in 2013 met drie procent ten opzichte van 2012. Duitse slachterijen hebben het minimumloon verhoogd. Door het kleinere verschil in de loonkosten van Duitse en Nederlandse slachterijen verbeter de concurrentiepositie van de Nederlandse vleesindustrie waardoor de export verder kan stijgen.