geschiedenis4

Geen concurrentie op vleesmarkt, funest voor boer !

We sukkelen maar wat verder het nieuwe jaar weer in met te lage opbrengstprijzen;  hier en daar krijgen de beren een schop tegen de ballen en even later is het de euro die er voor zorgt dat we de granen voor  te dure dollars moeten kopen. Opeens hoor je weer dat er teveel voorraad is of dat het tijd wordt dat Rusland de grenzen weer opent.

Het zál allemaal een kern van waarheid bevatten, maar het grootste probleem is, dat iedere slachterij/slager/Supermarkt/Restaurant, zijn deel krijgt zonder daar veel werk van te hoeven maken.

Zit je, als leverancier, met NL-varkens op de DLd-markt, dan ben je overgeleverd aan Tönnisch en voor een beetje aan WestFleisch, maar veel meer is er niet te kiezen zolang we allemaal vasthouden aan de Super beren !

De NL-slachterijen snappen er de ballen niet van waarom de varkenshouders die beren blijven leveren, bijna de helft van de NL-varkens is beer  en van ál die NL-varkens die naar Dld gaan, komen de béren weer allemaal terug naar NL ! Misschien toch goed dat we op grote schaal weer inzetten op (verdoofd) castreren. Oeps . . . , hoe doen we dat met al die Dieractivistisch gelieerde organisaties ?

Misschien weleens goed dat we laten zien dat Dierwelzijn er in ieder geval niet bij gebaat geweest is dat er steeds meer beren in NL kwamen. De Denen zijn de laatste jaren alweer massaal op niet-beer overgegaan en per slot van rekening : “wat wil de consument ?”. Als je de slagers hoort, dan mag er niet worden gecastreerd, maar ze willen wel een 100%-Niet-beer garantie en wat zouden we zelf op willen eten . . . . ?

“Als we Marktgericht willen produceren, dan moeten we ook naar de Markt willen luisteren”, of zijn we dat verleerd en nemen we genoegen met een prijs die niet past bij de productiekosten en eisen ?

 

posthouwer-boerkamp beter leven wilp

Wakker Dier naar Dijksma

CBL teleurgesteld uitspraken Dijksma

 Het CBL is zeer teleurgesteld over de reactie van staatssecretaris Sharon Dijksma op het onderzoek naar kiloknallende supermarkten van Wakker Dier. Dat zegt directeur Marc Jansen van het CBL.
“De staatssecretaris gaat heel gemakkelijk mee in de redeneringen van Wakker Dier, zonder dat ze de feiten heeft laten checken”, aldus Jansen. Daarmee zet ze een hele keten en een hele branche in de hoek. Jansen wijst erop dat de supermarktbranche nooit collectieve afspraken heeft gemaakt over de prijzen van vlees met de ketenpartijen en/of met het kabinet. “Volgens de mededingingsregels mogen we dat niet. Prijsvorming is en blijft onderdeel van de marktwerking en we kunnen niet verder gaan dan de huidige toezeggingen die gemaakt zijn bij de afspraken over Kip van Morgen en Varken van Morgen.”

Bovendien rammelt het onderzoek van Wakker Dier volgens Jansen. “We hebben het onderzoek opgevraagd bij wakker Dier, maar krijgen het niet. Supermarkten hebben zelf ook nog eens naar hun aanbiedingenbeleid van de afgelopen periode gekeken en zij kunnen de cijfers en gegevens die WD heeft gepubliceerd niet thuisbrengen.

Volgens Jansen is er een rapport op komst van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met daarin conclusies die een terugslag zullen gaan betekenen voor de mogelijkheden van het bedrijfsleven om zelfregulerende afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De conclusies van het rapport zouden volgens hem ook gevolgen hebben voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Kip en Varken van morgen. “En de staatssecretaris weet dat “, aldus Jansen. “In dat licht is het ironisch en onverantwoord dat het Ministerie van Economische Zaken wil dat wij collectief en via afgestemd gedrag afspraken maken over prijsbeleid van supermarkten. De wereld op zijn kop”, aldus Jansen.

De ACM geeft desgevraagd geen commentaar. “Wij doen geen uitspraken over lopende onderzoeken.”

door SAKE MOESKER 9 jan 2015