Blamage nVWA bij “Bordeskeuring”

Nadat de stalkeuring, vorig jaar, moest stoppen op last van nVWA, is er de zgn “Bordeskeuring” ingezet. Hierbij worden varkens, met een 10 % lagere bezettingsgraad, ín de wagen gekeurd. Dit gebeurde, als Pilot, op 2 Export Verzamel Plaatsen (EVP’s) . Tot grote ergernis van de sector heeft de evaluatie van die Pilot 8 maanden geduurd !!!! Tot onze verbazing blijkt nu, dat er in die 8 maanden nooit goed gekeken is naar EU-eisen en zou het daar nú op afgeblazen moeten worden. Het klinkt minimaal verdacht, zeker gezien de hele houding van enkele kopstukken van nVWA. Van de sector zelf, handel/transport/varkenshouders, wordt verwacht de regelgeving op alle gebied tot in de “puntjes” te kennen en uit te voeren. We lopen vér voorop in EU, met kosten en afwijkende eisen, in vergelijking met omringende concurrerende landen ! Het is dan ook een zeer vreemde zaak, dat gezien het EU-beleid van vereenvoudiging van regelgeving en administratieve handelingen, het in ons land continue een verzwaring van regels geeft, die níets toevoegt aan voedselveiligheid of dierwelzijn. We zijn, minimaal, 2 stappen terug uit gegaan op álle gebied en zodoende zal de productie gaan verschuiven naar EU-landen met véél eenvoudiger regelgeving, maar met véél slechtere Dierwelzijnsregels !
We hebben in NL voor elke oplossing wel weer een probleem ipv andersom !!

image

Jubileum van Henk-Jan

Zaterdag 28 februari hebben we een jubileum gevierd in ” de Aker” in Putten. Eén van onze medewerkers, Henk-Jan van Winkoop, was 25 jaar bij ons in dienst en dat was reden om een feestje te vieren te midden van familie en de andere medewerkers. In die 25 jaar heeft Henk-Jan , zonder ooit met Dierwelzijnsproblemen in aanraking te zijn geweest, ruim 1.500.000 varkens vervoerd !! Wij hebben ook zelf een film gemaakt en op Youtube gezet, om te laten zien hoe wij omgaan met dieren. Enkele van onze medewerkers waren zelfs met hun wagens nar het feest gekomen en zodoende was voor alle Puttenaren duidelijk dat er iets te vieren was bij Posthouwer-Boerkamp. Op onze Facebook-pagina’s zijn wat foto’s toegevoegd om iets van de sfeer van ons familiebedrijf te laten zien.