Bloedtappen slachtvarkens 2015 !!!!!!

bloedtappen slachtlijnHet bloedtappen van slachtvarkens in 2015 blijkt in de praktijk anders te werken, dan toen dat nog onder Productschap-taken viel. De 1e periode van 4 maanden in 2015 is achter de rug en nu blijkt dat diverse varkenshouders geen 3 bloedjes per 4 maanden hebben laten onderzoeken op Ziekte van Aujezky (ZvA). In het verleden werd er getapt en als er een periode vergeten/overgeslagen was, dan kon je dat in het volgende 4 maanden inhalen met 24 “bloedjes”. Dat tijdperk is voorbij, die 12 per periode waren ook ivm Salmonella en men nam dan direct de ZvA mee. Dat is nu gescheiden. Salmonella wordt meegenomen met IKB en kan eventueel in de volgende 4 maanden/periode nog hersteld worden met 24 `bloedjes`, in overleg met IKB~instanties.

De ZvA gaat nu via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als er een periode níet is getapt, dan kan (en hoeft) dat níet meer ingehaald worden en volgt er een brief met aankondiging voor het opleggen van een `last onder dwangsom`. Door direct te reageren op deze brief door varkenshouder of gemachtigde, kan die Dwangsom opgeschoven worden, maar blijft 2 jaar gelden als er weer niet getapt is voor ZvA en wordt dan alsnog opgelegd en geëist. De verantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de houder van het UBN. In álle gevallen ontvangt de varkenshouder, bij niet getapt in de aflopende periode, 3 weken vóór het einde, dus ongeveer 10 april-10 augustus of 10 december, een brief van Rijksdienst voor Ondernemend NL, dat men géén `bloedjes` voor ZvA binnen heeft en dat er nog snel door DAP of Slachthuis getapt kan worden.

We raden dan ook ten sterkste aan om te overleggen met de Bedrijfsdierenarts of er toch maar weer op het bedrijf, in ieder geval die 3 `bloedjes` (3x per jaar) voor ZvA, in de stal te doen en zodoende geen risico te nemen voor de toekomst.

Het is zeer belangrijk, om DIRECT te reageren op die brief bij DAP of Handelaar en maatregelen te nemen vóór die periode afgelopen is !! ivm bloedtappen