Berengeur te lijf gaan met Kruidenmengsel

Onderzoekers van Wageningen University and Research (WUR) zijn een proef gestart om berengeur te beperken met een kruidenmengsel. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een biologisch praktijkbedrijf.

Het effect van het kruidenmengsel wordt gemeten via de ‘human nose score’.

“Het risico op berengeur is in de biologische varkenshouderij groter dan in de gangbare varkenshouderij”, vertelt onderzoeker Herman Vermeer van de WUR. “Varkens in de biologische varkenshouderij krijgen meer prikkels. Hierdoor komen ze eerder in de puberteit”, aldus de onderzoeker.

Samenstelling mengsel niet bekend   Wat de samenstelling van het mengsel is, geeft Vermeer niet prijs. Wel laat hij weten dat het kruidenmengsel ingrijpt op de productie van het geslachtshormoon androstenon. Het kruidenmengsel wordt toegediend door het drinkwater gedurende het einde van de mestperiode. Hoe lang het mengsel moet worden toegediend, is onderwerp van onderzoek. Daarnaast wordt het gedrag onderzocht.

Over half jaar eerste onderzoeksresultaten   De eerste varkens van de proef zijn onlangs geslacht. Vermeer is tevreden over het verloop van de proef. Hij verwacht over een half jaar de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren. “De uitkomsten kunnen ook van belang zijn voor de gangbare varkenshouderij”, denkt Vermeer.

Naast de WUR, nemen CAH Vilentum, Vereniging van Biologische Varkenshouders (VBV) en De Groene Weg (DGW) deel aan het onderzoek. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Overijssel en bijdragen van VBV en DGW.

Boerderij, 24 november 2015 , Erik Ordelman

Reinigen & Ontsmetten (R&O), een must !!

De laatste tijd hebben we grote zorg over het feit, dat Reinigen & Ontsmetten nog steeds niet goed geregeld, erwijl  o.a. PED nog steeds bezig is uit te breiden. De overkoepelende producenten-organisaties trekken hun handen daar wat van af, uit angst voor de achterban……. Zonder Kwaliteitsregeling voor Transport kan het níet door de Handel en Transport verplicht gesteld worden, maar zij zijn wél degenen waar naar gewezen wordt bij Dierziekte-uitbraken. Het is een grote zorg en zal geregeld móeten worden !

Dit onderstaande bericht is vorig jaar door ons geplaatst :     Grote zorgen hebben we al jaren over het Reinigen en Ontsmetten (R&O) van veewagens “op de boer”. Via IKB is er geregeld dat op ieder bedrijf een spoelplaats moet zijn. De praktijk is dat het vaak bij een betonplaat met afvoer blijft omdat er géén eisen zijn gesteld aan de hoeveelheid water en de waterdruk. Praktijk is vaak een hogedrukspuit, maar die is totaal ongeschikt, door de hoeveelheid lucht en de weinige liters spoelwater, om een grote wagen brandschoon te krijgen.
Tevens loopt de druk bij de chauffeur de laatste jaren wél op, omdat de aantallen dieren die per dag vervoerd moeten worden zéker zo hard oploopt als de bedrijfsgrootte de laatste jaren en dat kan ten koste gaan van zorgvuldigheid en arbo-omstandigheden.

We hebben dit probleem opgelost door bij iedere varkenshouder een voorraadvat van 1.000 liter neer te zetten en een standaard set om aan te sluiten op een pomp die iedere chauffeur standaard bij zich heeft.

In de Boerderij van komende week ( 2014….. ) wordt een en ander uit de doeken gedaan en wij zouden dit graag als Standaard voor ieder bedrijf zien. Jammer genoeg zijn die zaken nooit als eis opgenomen in IKB door het geharrewar van de 2 IKB-systemen tegen elkaar, dat leek belangrijker dan zorgvuldigheid !

Hopenlijk zien we de ernst nu n.a.v de dreigeing van PED !