Kwart van de krulstaarten aangevreten bij proef in Duitsland !

Kwart staarten aangevreten bij Dld project (veel dierenleed door proef)

Het Duitse Bauernverband en de regering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben een akkoord bereikt om volgend jaar te stoppen met staarten couperen bij biggen. Wel is een voorbehoud gemaakt: als uit proeven blijkt dat het dierenwelzijn niet verbetert, gaat de coupeerstop voorlopig niet door. En dat zou nog best eens kunnen, want een eerste krulstaartenproject levert een domper op.

De eerste resultaten van het krulstaartenproject in de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn weinig hoopgevend voor de betrokken partijen: bij ruim een vierde van de biggen op de proefbedrijven haalt de staart niet ongeschonden het eind van de opfokperiode. Deze staarten zijn verwond of deels weggevreten. Op sommige bedrijven was de helft van de staarten aangevreten. Op slechts twee van de 15 pilotbedrijven bleven alle biggenstaarten intact tot aan het eind van de biggenopfok. Het staartbijten doet zich het meest voor in de periode van week 2 tot week 4 na spenen.

Uitstel coupeerverbod als coupeerstop welzijn niet verbetert : Het Duitse Bauernverband en de regering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn anderhalf jaar gelden overeengekomen vanaf 2017 te stoppen met staarten couperen. Maar er is een voorbehoud gemaakt. Als uit praktijkproeven blijkt dat staartbijten met varkens met lange staarten leidt tot minder dierenwelzijn, wordt het coupeerverbod uitgesteld.

Risico op staartbijten door gespeende biggen blijft fors  : In het zogeheten Ringelschwanz-project zijn 15 proefbedrijven gevonden die experimenten met lange staarten. Deze vermeerderings- en gesloten bedrijven hebben bij gemiddeld 30 tot 94 biggen afgezien van het staart couperen. De resultaten van de eerste opfokronde zijn bekend. De bedrijven hebben vooraf alle risicofactoren op staartbijten in kaart gebracht en geminimaliseerd. Desondanks blijkt het risico fors dat – met name de gespeende biggen – aan elkaars staart bijten, met alle gevolgen van dien. Er is vermoedelijk meer antibioticum nodig. Ook bestaat risico dat biggen met kapotte staarten niet zijn te verkopen, of voor minder geld. En het vraagt extra preventiearbeid. Zodra het staartbijten begint, is direct ingrijpen noodzakelijk om een bloedbad te voorkomen. De bijters in een apart hok blijkt de beste oplossing, verklaart onderzoeker Joachim Krieter.

Boerderij, februari 2016

Commentaar : Soms is het goed om niet alleen naar emotie te luisteren en alles te willen veranderen wat gebruikelijk was, maar om te weten wáárom het zo gebeurde en dáárna pas conclusies te trekken. Het kan dan soms veel (dieren)leed besparen om naar de mensen te luisteren die met dieren moeten werken !

staartbijten varkens