Faceboek bezoek 13 juni

Begrip voor de handelaar met vechtende varkens

Afgelopen dagen ontstond er veel commotie over een wagen met vechtende varkens van varkenshandelaar Charles Janmaat. Dit bedrijf en deze man werd neer geschilderd als een 2e rang burger die de wet en de maatschappij aan zijn laars zou lappen. Zijn kinderen durfden en mochten de volgende dag niet naar school en hij werd diverse malen bedreigd. Niets is minder waar en het is bedroevend hoe weinig begrip en inzicht de burger heeft in de gang van zaken en de ontwikkelingen, door dezelfde maatschappij en burger, opgelegd aan boer en varkenstransporteur.

We hebben dit proberen uit te leggen via een filmpje op onze website en die is duizenden keren bekeken en bezocht. Wij hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het draagvlak en een vermindering van de irritatie door mensen die door zulke programma’s worden opgehitst. Doel van deze actiegroepen en programma’s is : leden, leden, leden, dat geeft macht. Macht zonder kennis van zaken is altijd bedreigend en gevaarlijk geweest, kijk maar naar de politiek en de geschiedenis.

Dat er belangstelling was voor deze commotie, willen we laten zien door een screenshot van onze Facebook bladzijde. Na 24 uur waren er meer dan 46.000 mensen die het gelezen hebben en we hopen dat een groot gedeelte daardoor meer begrip en inzicht over ons werk krijgt. Dank u daarvoor !!

Varkenshandel Posthouwer-BoerkampFaceboek bezoek 13 juni

 

Vechtende varkens op veewagen

Vechtende varkens op veewagen leidt tot commotie

We hebben beelden gezien van een filmpje dat door Hart van Nederland op 12 juni werd uitgezonden, dat was geen prettig gezicht, maar wél de realiteit. Varkens zijn namelijk dieren die een rangorde kennen en daarbij hoort vechten, hoe vervelend dat ook is, wij kunnen daar niets aan veranderen. Zodra een varken uit zijn eigen groepje komt, en dat is o.a. met het inladen van de dieren, dan wordt dit zichtbaar in de vorm van vechten. Biologisch gezien zijn de oren en de schouders zo gebouwd, dat het wel zichtbaar is, maar wel de plaats is waar het dier dit het beste kan opvangen, net als bij herten een gewei en bij koeien de horens.

Eén van de hoofdredenen dat varkens zo vechten, als op de beelden, komt doordat de maatschappelijke discussie de boer “dwingt” zijn beervarkens (mannetjes) niet meer te castreren. De gevolgen hiervan zijn, dat wat door de castratie onderdrukt werd, nu weer naar boven komt. Die castratie was niet voor niets en op de beelden is duidelijk zichtbaar dat het de manlijke dieren zijn die het rangorde-gevecht niet opgeven en elkaar verwonden. Dit zelfde effect heeft het door de dieren, in de stallen, niet meer individueel in “boxen” te mogen huisvesten, hierdoor vallen ook dieren uit, die het onderlinge gevecht niet aan kunnen.

We zullen nooit accepteren om vechtende dieren “normaal” te vinden, maar kunnen niet verhinderen dat dit gebeurt en zéker door de “zuiver” manlijke dieren in hun gevecht om de hiërarchie. Het bijzondere is, dat varkens in de Biologische Varkenshouderij wél gecastreerd moeten worden om het “natuurlijk” gedrag terug te dringen….. We hebben daar wel, op persoonlijke basis, de discussie met de Dierenbescherming over aangegaan, maar zonder succes. Doordat er diverse organisaties zijn die alleen uitgaan van hetgeen er “op straat’ gezien wordt, maar niet de moeite nemen om de stal mee in te gaan en daar onder ogen te willen zien wat een en ander voor gevolgen heeft, krijgen we ook steeds minder begrip voor elkaar en wordt er een beeld geschetst alsof wíj die dieren mishandelen.

In het verleden werden er ook meer dieren op een m2 in de wagens geladen. Dit was economisch aantrekkelijk, maar had ook tot gevolg dat er minder kon worden gevochten.

Om in beeld te brengen wat er zo al plaatsvindt tijdens een transport en welke vragen en vooroordelen er leven bij de burger, hebben wij een “speels” filmpje gemaakt, maar met de echte realiteit en de vragen die er leven bij burgers waarom of het zo moet zoals het gaat. Dit filmpje stond al op YouTube, maar staat nu, ondertiteld, op onze website.

Oorzaak staartbijten ligt vaak bij Toxinen in het voer

Toxinen (VOEDING) mede-oorzaak van staartbijten bij varkens

Mycotoxinen en endotoxinen spelen vaak een rol bij staartbijtende varkens. Tot die conclusie komen 45 experts uit diverse langestaartenprojecten op een bijeenkomst van de Duitse vereniging van varkenshouders (ZDS). Volgens de experts zijn veel factoren van huisvesting tot genetica van invloed op staartbijten. Diergezondheid en afleidingsmateriaal lijken cruciaal.

De experts baseren zich op de resultaten uit de verschillende projecten met varkens met lange staarten. Ze onderzochten biggen vanaf de geboorte tot vleesvarken. De onderzoekers vermoeden een nauwe samenhang tussen staartbijten en een verstoorde stofwisseling. Daarnaast speelt de belasting van het immuunsysteem door ziektekiemen een rol, denken ze. Bij zuigende biggen vonden ze verschijnselen van necrose aan oren, staart en keel. Deze symptomen treden ook op bij onvoldoende melkgift door de zeug.

Op basis hiervan vermoeden ze dat een verstoorde stofwisseling eveneens een rol speelt bij staartbijten. De stofwisseling verbetert naarmate de varkens meer ruwe celstof krijgen. Voorwaarde is dat die van goede kwaliteit is en de manier van verstrekken speelt een rol. Los verstrekken van ruwvoer heeft in dit kader de voorkeur. Ook de kwaliteit van het drinkwater speelt een rol. De onderzoekers merken op dat vervolgonderzoek nodig is om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken.

Daarnaast blijkt uit de ervaringen dat de omgeving belangrijk is bij het voorkomen van staartbijten. Een afwisselende omgeving die de mogelijkheid biedt om te wroeten en te spelen vermindert het aantal gevallen van staartbijten. Het blijkt dat varkens een voorkeur hebben voor speeltjes waarbij ze enige moeite moeten doen.

Bron : Boerderij 9 juni 2016