Wroetvarken Posthouwer-Boerkamp

Consument wil meer betalen voor “Dierwelzijn”!

Consument bereid meer te betalen voor boerenwelzijn

Consumenten zouden bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel, mits dat extra geld bij de boer terechtkomt. Dat blijkt uit een online enquête van dagblad De Gelderlander.

Volgens De Gelderlander leeft het onderwerp ‘boerenwelzijn’ enorm. De krant baseert deze conclusie op de uitkomst van een online vragenlijst die hun lezers konden invullen. Centraal stond de vraag of de geënquêteerde bereid zou zijn meer te betalen voor producten in de supermarkt, als dat de boer ten goede zou komen.

Gemiddeld bereid vijftig cent per product bij te betalen

De uitkomst is volgens de krant helder; het merendeel van de respondenten zegt een kwartje tot vijftig cent per product te willen bijbetalen. Ruim 10% geeft aan een euro extra over te hebben voor de boer.

Ook op de vraag of supermarkten moeten stoppen met het aanbieden van melk en vlees uit het buitenland, reageerde bijna 80% dat supermarkten alleen Nederlandse producten in de schappen moeten zetten.

De krant geeft zelf aan dat het onderzoek niet representatief is.

 

Bron : de Boerderij , 27 september 2016

BTW Landbouwregeling wordt afgeschaft !

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Het kabinet maakt dat bekend in de miljoenennota op Prinsjesdag 2016.

Vorig jaar werd in een interdepartementaal beleidsonderzoek al gesuggereerd de regeling aan te passen. Toen meende het kabinet nog, dat er onvoldoende draagvlak was voor een aanpassing. Nu is daar toch toe besloten. De fiscale maatregel staat voor €17 miljoen op de begroting.

De verandering betekent dat álle ondernemers in de agrarische sector, net als ondernemers in andere sectoren btw-plichtig worden.

Geen keus meer om buiten btw-heffing te blijven

Nu hebben boeren nog de keus buiten de btw-heffing te blijven. Dat scheelt aan administratie, maar dat betekent ook dat betaalde btw niet kan worden teruggevorderd.

Al lange tijd heerst het idee dat de regeling niet meer bij de tijd past. Het kabinet zegt nu dat de regeling “in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen voor concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens.”