DCA Beursprijs 2.0 slaat piketpalen in varkensmarkt

De DCA Beursprijs wordt aangepast per 1 januari 2017 in de 2.0 versie. De aanpassingen worden vooral gedaan om meer duidelijkheid in de markt te creëren, terwijl ook alvast wordt voorgesorteerd op de naderende wetswijzigingen in de agrarische sector met betrekking op BTW.

In de DCA Beursprijs 2.0 wordt het varken duidelijker en concreter beschreven in vergelijking met de huidige specificaties. De omschrijving wordt gebaseerd op het varken zoals deze staat omschreven in de meest recente versie van het Varkensbesluit. Varkens die geproduceerd worden in concepten worden niet in de omschrijving van de Beursprijs 2.0 opgenomen. De uitbetaling hiervan wordt gedaan middels variabele toeslagen, afhankelijk van de specificaties van een concept. De notering is gebaseerd op franco binnenlandse slachterij geleverd.

Wijzigingen in beschrijving, BTW en kosten

In de nieuwe versie van de DCA Beursprijs 2.0 is een notering exclusief BTW de standaard. In de huidige versie wordt nog inclusief BTW genoteerd. De BTW Landbouwregeling wordt vanaf 1 januari 2018 namelijk afgeschaft en door hier in 2017 alvast op voor te sorteren, voorkomt dat de Beursprijs in 2018 opnieuw op de schop moet. Per afgeleverd varken wordt 4,50 euro aan kosten ingehouden. Dit bedrag is opgebouwd uit 2,50 euro aan vrachtkosten en 2,00 euro wordt gereserveerd voor slachthuiskosten.

Met ingang van 1 januari 2017 stopt de huidige versie van de DCA Beursprijs en gaat de DCA Beursprijs 2.0 officieel van start. Het vertrouwde tijdstip van 20.00 uur op de vrijdagavond blijft overigens ongewijzigd.  In de DCA Beursprijs 2.0 zal geen plaats zijn weggelegd voor de zeugennotering.

overzicht van de wijzigingen die plaatsvinden, vind u op Boerenbusiness.

Bron : Boerenbusiness maandag 17 oktober 2016

 

de Brexit; “snijdt Engeland zichzelf in de vingers”?

Is een Brexit fataal voor de Britse varkenssector ?

Eén van de belangrijkste redenen waarom de Britten voor een Brexit kozen, was ongetwijfeld bedoeld om een betere toekomst – zonder EU bemoeienis – te creëren. Een paar maanden na dato heerst er echter een walm voor onzekerheid in het Verenigd Koningrijk en moet nog maar blijken of het allemaal goed uitpakt. Zeker nu Europa heeft aangekondigd dat het voor de Britten geen Europa à la carte gaat worden, oftewel, het is graag of helemaal niet.

Feit is dat iedere Brit moet leren leven met een nieuwe werkelijkheid, waarvan niemand weet hoe die eruit komt te zien. Ook de varkenshouders worden hiermee geconfronteerd, terwijl de export van de Britse varkenssector voor 70 procent  gericht op EU-landen. Dus valt of staat de toekomst van de Britse varkenssector met ‘handelsinfrastructuur’ die tot stand komt na definitieve uittreding.

Bron : Boerenbusiness 17 oktober 2016

Tijdbom onder Deense biggenexport in Europa ivm MRSA?

Exporteren van bacteriën

De Deense varkenssector kan flink profiteren van een sterke vraag in Europa voor hun biggen. Door de Duitse voorkeur voor Deense biggen staat de Nederlandse biggenexport zelfs min of meer onder druk dit jaar. Nu echter blijkt dat twee derde van de Deense biggen besmet is met de MRSA-bacterie, is er veel ophef ontstaan en dat legt een tijdbom onder de Deense biggenexport.

Elke dag passeren circa 35.000 biggen de Deense grens met Duitsland. Uit onderzoek blijkt dat circa 67 procent van de biggen besmet is met het MRSA-bacterie en dat vormt een gevaar voor varkenshouders, maar ook voor de Duitse bevolking. De MRSA-bacterie kan door levende dieren worden overgedragen, maar blijft uiteindelijk ook achter in het varkensvlees. De bacterie kan flinke beroerde gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld longontsteking en bloedvergiftiging en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.

Noorwegen heeft de brug al opgetrokken voor Deense biggen. De Deense varkenssector is de grootste exporteur van levende varkens in Europa met een jaarlijkse afzet van circa 13 miljoen dieren. Het merendeel van de handel wordt gedaan met Duitsland en Polen, maar soms is dat ook een doorvoerroute naar andere EU-landen. Een kleine 200.000 dieren van deze handel wordt verkocht voor de fokkerij, en die gaan uiteindelijk de hele wereld over. De reden dat er geen controle is op de verspreiding komt vooral doordat Deense varkenshouders geen meldingsplicht hebben, terwijl de dieren ook niet worden gecontroleerd.

In Noorwegen zijn onlangs de alarmbellen gaan rinkelen nadat bleek dat een besmettingsgeval afkomstig was van een bacterie uit Denemarken. Hierop heeft Noorwegen de import van Deense biggen direct stopgezet. De problematiek rondom het MRSA-bacterie is overigens al langer bekend, maar de Deense varkenssector heeft de problemen min of meer weggemoffeld en onderschat. Deense biggen zijn overigens niet de enige verspreider van de bacterie, maar worden wel steeds meer aangewezen als de grote zondebok. Zeker omdat Deense biggen in grote getale door Europa worden getransporteerd.

Volgens de Deense varkenssector moet de ‘wereld’ maar leren leven met het besmettingsgevaar, althans dat is grofweg de strekking van hun rede. Het opruimen van besmette dieren is namelijk een regelrechte financiële ramp. Het is waarschijnlijk niet zo dat er op korte termijn direct een verbod komt voor het exporteren van Deense biggen, maar de Deense varkenssector is er ook niet gerust op. Als de bacterie weer de kop opsteekt in Europa, dan is de Deense varkenssector waarschijnlijk wel als een van de eersten kop van jut.

Boerenbusiness, 12 oktober 2016