transp7

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport !

Nederland krijgt een dikke voldoende van de Europese Commissie voor de manier waarop het transport van slachtvee van boerderij naar slachterij is georganiseerd. Dat staat te lezen in een onlangs verschenen rapport van de Europese Commissie over veetransporten in de Europese Unie (EU). Naast Nederland krijgen ook Engeland en Italië een pluim voor hun aandacht voor dierenwelzijn tijdens het transport naar slachthuizen.

Grote verschillen wat betreft controle : Volgens de auteurs zijn de verschillen tussen de lidstaten groot wat betreft de controles op dierenwelzijn bij transport. Bij controles in slachthuizen van geslachte dieren constateerden Europese controleurs verwondingen, waardoor de dieren niet vervoerd mogen worden. Dat terwijl de bijbehorende gezondheidscertificaten niet vermelden dat de dieren ongeschikt zijn om te vervoeren.De reden dat dit niet wordt vermeld, is dat het goedkoper is om de dieren in het slachthuis te slachten dan op de boerderij. Zeker wanneer het vlees vanwege de verwonding ongeschikt is voor humane consumptie.

Sancties andere lidstaten niet effectief : Volgens de auteurs beschikken de meeste lidstaten wel over protocollen en sancties, maar zijn ze niet effectief. Een boete van €250 voor het transport van een stier met een gebroken poot bijvoorbeeld is te laag omdat de stier een marktwaarde vertegenwoordigt rond de €1.500.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van het rapport een kennisproject opgezet over verantwoord veetransport. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse expertmeeting. Daarnaast zet de Commissie in op een scherper toezicht en hogere sancties. Waarschijnlijk komt het onderwerp ook op de agenda van de commissie dierenwelzijn van de Europese Commissie van Gezondheid en Voedselveiligheid begin volgend jaar.

Bron : Erik Ordelman, redacteur varkenshouderij Boerderij – 8 nov. 2016

 

BPP openbare vergadering in Putten maandag 14 november !

Uitnodiging openbare vergadering DCA BestPigletPrice

Maandag 14 november 2016

Zaal open om 19.00 uur; aanvang 19.30 uur
Congrescentrum de Aker
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
Entree: €10,00 inclusief twee consumptiebonnen
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van deze avond de heer Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland
2. Inleiding door de heer Jan Schuttert, voorzitter adviescommissie DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Algemene zaken aangaande de DCA BestPigletPrice
3. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Evaluatie notering DCA BestPigletPrice
PAUZE
4. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA Beursprijs
Onderwerp: DCA Beursprijs 2.0
5. Rondvraag
6. Afsluiting

Keurmerk : Beter Leven , wat betekent dat ?

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming maakt het mogelijk om dierlijke producten te herkennen die met meer oog voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. Met een sterrensysteem wordt aangetoond of de dieren een goed leven hebben gehad. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de varkens was. Maar wat betekenen die sterren nou precies?

1 Ster

Wanneer varkensvlees voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk hebben de varkens meer ruimte gehad, namelijk 1 m2 tegenover de 0,8 m2 bij gangbare varkenshouderij. Zeugen in een kraamhok hebben 3,8 m2 ruimte en biggen in opfok 0,4 m2. Biggen mogen minimaal 23 dagen bij hun moeder blijven en worden niet gecastreerd. Er is ook beter afleidingsmateriaal aanwezig. Varkens kunnen spelen met een blok hout, touw of een koker met stro. Bij een groep van 40 varkens of meer is er stro aanwezig. Als laatste mag het transport van biggen maximaal 6 uur en het transport van vleesvarkens maximaal 8 uur duren. Bij de gangbare varkenshouderij zit hier geen limiet aan.

Logo Beter Leven

Varkens in Nood brengt Dierwelzijn varkens in gevaar !

Varkens in Nood is woensdag 2 november een campagne gestart tegen het couperen van staarten bij biggen. De varkenshouderij heeft, zoals Varkens in Nood weet, al eigen verantwoordelijkheid genomen om staart-couperen uit te faseren. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij betreuren het zeer dat Varkens in Nood een zorgvuldig en intensief traject, om uiteindelijk te […]

Beter Leven afname “botst” in Duitsland !

Markt van Beter Leven-varkens overvoerd

Het aanbod Beter Leven-varkens met één ster overtreft de vraag. Voor de Duitse vleesverwerker Tönnies Fleisch is dit reden minder Beter Leven-varkens te slachten.   Dat zegt Jurgen Hijink van het bedrijf Hijdeporc. Hijdeporc is ketenregisseur van het Beter Leven-keurmerk voor Tönnies.   Tot voor kort slachtte Tönnies wekelijks tussen 4.500 en 5.000 Beter Leven-varkens met één ster van de Dierenbescherming. Dit aantal is abrupt met een derde verlaagd, verklaart Hijink.

Tegenslag op deelmarkt  Een van de handelsbedrijven die Beter Leven-varkens laat slachten bij Tönnies, is varkenshandel Dijk. Eigenaar Hendri Dijk zegt dat het niet lukt om alle Beter Leven-dieren die zij aan Tönnies Fleisch leverden, bij een andere slachterij af te zetten als Beter Leven-varken.

Ondanks deze tegenslag op de deelmarkt is Dijk van mening dat het Beter Leven-concept blijft bestaan en zich verder moet ontwikkelen. “Dit is een groeistuip. De markt moet zich gewoon even zetten.” Volgens Dijk moet het Beter Leven-concept blijven. “Voor de varkenshouders is die meerprijs voor dit concept heel belangrijk.”

Wekelijks markt voor minstens 50.000 varkens :  Handelsbedrijf Posthouwer Boerkamp in Wilp heeft voor de Beter leven-varkens die Tönnies niet opneemt alternatieve afzet gevonden. Deze dieren zetten zij nu in Nederland af als Beter leven-varkens, waarbij de varkenshouders nog steeds hun bonus beuren.

Jan Posthouwer, mede-eigenaar van het handelsbedrijf, kan zich voorstellen dat het voor eigenaren van gesloten varkensbedrijven die investeerden om aan het concept te voldoen geld kost als zij nu de Beter leven-bonus mislopen.

Dijk vermoedt dat er wekelijks markt is voor minimaal 50.000 à 60.000 Beter Leven-varkens met één ster; een aantal dat Hijink onderschrijft. Het concept is alleen voor de Nederlandse Retail.

Bron : Boerderij 1 nov 2016 Kees van Dooren


 

Commentaar :  het “Beter Leven- vlees” is  puur bestemd voor de Nederlandse Markt en het is misschien ook wat moeilijk uit te leggen aan de NL-slager en NL-consument, waarom deze dieren eerst naar Duitsland worden getransporteerd en daarna weer in NL afgezet moeten worden. Het is vlees met een “verhaal” en “beleving”, misschien is het goed om ons daar in te verdiepen en dan doet de “Markt” verder wel zijn werking ! We merken dat regionale initiatieven vvan de grond gaan komen en die passen beter in een NL-verhaal. We gaan dat dan ook verder stimuleren en daar met diverse partijen het gesprek over aan !