Beter Leven (NL) en Initiative Tierwohl (Dld) op één lijn !

Op één Lijn : De Dierenbescherming en het Duitse Initiative Tierwohl willen hun dierenwelzijnseisen harmoniseren. Daarmee kunnen in de toekomst producten met het Nederlandse Beter Leven-keurmerk onder het nog te ontwikkelen Tierwohl-etiket worden verkocht. De Dierenbescherming en de Deutsche Tierschutzbund maakten hierover vorige week afspraken tijdens de “Grüne Woche”, waar Dier Welzijn een belangrijk thema is. Bedrijven met een keurmerk in het ene land worden automatisch gecertificeerd om hun producten in het andere land af te zetten.

Binnenkort volgt onderzoek naar het afstemmen van deze keurmerken. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor een subsidie van 260.000 euro beschikbaar. ‘Door de gelijkschakeling van ons Beter Leven-keurmerk met de eisen voor het label Für Mehr Tierschutz van onze Duitse collega’s ontstaat een snellere toegang tot elkaars markten, een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en een flexibelere afzetmogelijkheid voor boeren’, stelt algemeen directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming.

Scherpere eisen : In Initiative Tierwohl, een initiatief van retailers, worden de eisen aangescherpt. De bijdrage voor varkens en pluimveevlees wordt verhoogd van 4 naar 6,25 cent per kilo vlees. Wel moeten varkens hiervoor 10 procent meer afleidingsmateriaal hebben. Voor pluimvee geldt een extra verplichting voor de controles op stalklimaat en drinkwater. Verder worden de inspecties van deelnemende bedrijven geïntensiveerd. Die zijn vanaf nu altijd onaangekondigd.

In Duitsland krijgt Initiative Tierwohl een door de overheid erkend label, kondigde de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt vorige week aan tijdens de Grüne Woche in Berlijn. Het label start met varkensvlees. Hier wordt gecontroleerd op elf indicatoren, zoals ruimte, dierenwelzijn, controle bij slacht en een verbod op ingrepen, zoals couperen.

Enquête : Uit een enquête van het Duitse ministerie van Landbouw onder consumenten blijkt dat 79 procent graag een label wil voor een beter dierenwelzijn, terwijl 88 procent van de consumenten hier ook meer geld voor over heeft.

Net als bij de sterren van het Nederlandse Beter Leven-keurmerk wordt er gewerkt met verschillende niveaus. De start is met twee niveaus. Eventueel komt er een derde niveau bij.

Bron : Veehouderij 26 jan 2017 Nieuwe Oogst

 

Lucht-wassen een wassen-neus ? Ammoniakbeleid een flop in NL ?

Kostbaar ammoniakbeleid in Nederland totaal niet effectief

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. De ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien.

De landbouwsector heeft sinds begin jaren negentig allerlei kostbare maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het ondergronds aanbrengen van mest, het afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren. Uit het rapport Ammoniak in Nederland blijkt nu dat al die maatregelen niet hebben geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht. Daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien (zie figuur). Het rapport is geschreven door chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs en is uitgebracht onder de vlag van het landbouwtijdschrift V-focus.

De Nederlandse overheid claimt de laatste jaren dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid solide is. Maar het rapport constateert juist een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige, en argumentatieve tekortkomingen in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Men kan dus niet stellen dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed onderbouwd is.

20 januari 2017 : bron V-focus – onderzoekers: Marcel Crok en Jaap Hanekamp

Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen is hieronder te downloaden:

http://www.v-focus.nl/2017/01/25-jaar-ammoniakbeleid-zonder-meetbaar-resultaat/

“Nieuwe” zeug voor Nederlandse boer

logo choise geneticsKomend voorjaar komt er een nieuwe zeug op de Nederlandse markt. Onder de merknaam Choice-genetics gaat fokkerijbedrijf RA-SE-genetics die verkopen.
Het is een kruising van Large White-zeug x Landras, legt verkoopmanager Geert Rombouts uit van RA-SE.
Tijdens landbouwbeurs Agriflanders wordt de samenwerking tussen RA-SE en Choice bekendgemaakt. RA-SE is dealer van Choice-zeugen in België en Nederland. Met de zeug richt men zich op boeren die een zeug willen die veel melk produceert en robuuste biggen geeft. De nadruk ligt minder op vererving van vlees. ‘Een makkelijk te managen zeug’, claimt het bedrijf.
Bron : Boerderij 12 januari 2017
meer info over Choise Genetics : klik op de “link” : http://www.pigbusiness.nl/fokkerij/nieuws/5582/choice-genetics-en-ra-se-genetics-gaan-samenwerken-

Belgisch varkensvoer tegen stinkende beren

Het Belgische veevoederbedrijf Dumoulin heeft varkensvoer ontwikkeld om beren te mesten zonder dat deze gaan stinken.

Het nieuwe voer is getest met Piétrain-varkens en de fabrikant claimt voor de dieren die dit voer hebben gegeten 0% beren met afwijkende geur. Er zijn zowel smaak- als chemische testen gedaan.

Het gepatenteerde voer wordt verstrekt in de laatste drie weken voor het slachten. Het voeder heet Taintstop en wordt deze week gepresenteerd tijdens landbouwbeurs Agriflanders in Gent.

Goedkoop alternatief voor castratie De fabrikant claimt met het berenvoer naast vermindering van het risico op stinkers ook een verbetering van het dierenwelzijn. Bovendien is Taintstop een goedkoop alternatief voor castratie of chemische castratie, stelt Dumoulin. De stoffen skatol en androstenon zijn verantwoordelijk voor berengeur.

Bron : Boerderij van 11 januari 2017

Stalkeuring komt weer in zicht !!

Vanmiddag heeft onder leiding van drs. Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) overleg plaatsgevonden met het ministerie en de NVWA. Voorzitter Henk Bleker spreekt van een zeer goede start van het nieuwe jaar: “Op hele belangrijke punten is voor onze achterban vooruitgang geboekt.”

De stalkeuring – zonder een ingewikkelde pilot – voor export varkens en biggen is een stap dichterbij gekomen. Economische Zaken stelt zich al twee jaar op het standpunt dat als de sector een begin maakt met elektronische identificatie van de varkens (chip in oorknoppen), de weg vrij is voor de stalkeuring.

Vee&Logistiek Nederland is daar al langere tijd voorstander van en zoekt dan ook al langer bredere steun vanuit de primaire sector. Vee&Logistiek Nederland heeft aan het ministerie gemeld dat voor die elektronische I&R, bij onze exporteurs, steun bestaat.   Inmiddels heeft ook de POV voorzichtig ingestemd.

Zodra er een concreet invoeringsplan ligt, is de stalkeuring weer in de lucht. Dat geldt dan direct voor de exporteurs en varkenshouders die als koplopers de elektronische identificatie voor elkaar hebben. Het ministerie gaat ervan uit dat Vee&Logistiek Nederland trekkersrol vervult bij het realiseren van het invoeringsplan.
Bron is nieuwsbericht van 11 januari 2017 door  Vee & Logistiek NL

Let op !!! PED ligt op de loer

Wij willen iedere varkenshouder waarschuwen voor het gevaar van PED (oftewel Virus-diarree) dat op de loer ligt.

Zeker nu de temperaturen de laatste weken dalen blijkt dat het Virus nog steeds actief is in Nederland.

Afgelopen 2 jaar hebben al veel varkenshouders in NL er mee kennisgemaakt en dat was niet iets om vrolijk van te worden.

Tot nu toe hadden wij geen klanten die ervaringen met deze agressieve Virusdiarree hadden, maar dat was ook bijzonder !

 

We hebben, nu ruim een jaar geleden, een systeem ingevoerd bij de vleesvarkenshouders, om na het lossen van de biggen te kunnen reinigen zónder hoge druk.

Door een 1.000 litervat en eventueel slangen/pomp te plaatsen is er een goed werkbaar systeem ontstaan, dat bestand bleek om dit buiten de deur te houden.

Dit heeft geleid tot een veel uniformer schoonmaken van de wagens en minder verspreiding van kleine deeltjes verontreinigde stoffen.

Ook geeft dit, onder koude omstandigheden, vele malen beter resultaat, daar wij ook anti-vries toe kunnen voegen.

 

Wij zouden graag zien dat de betreffende vaten worden geleegd na het reinigen zodat ze niet kunnen aanvriezen en kort voor het aankomen van de biggen worden gevuld.

 

Het blijft voor ons vaak een raadsel hoe iemands bedrijf besmet raakt, maar zo’n raadsel is dat vaak bij virussen !

Een mogelijkheid is dat dit via Dierenartscontrole/bezoek, ongedierte, katten/honden, de Rendac of Voervertegenwoordiger of buren of dergelijke binnengekomen kan zijn.

Dit is voor ons moeilijk controleerbaar, daar wij geen zicht hebben, bij niet-klanten/buren, waar het virus wél aanwezig.

 Onze vraag is dan ook of u wilt checken of bezoekers van uw bedrijf absoluut niet in aanraking geweest zijn met een bedrijf waar dat wél aanwezig is en er aub níet van uitgaan dat deze vraag niet noodzakelijk is !

Ook graag steeds zorgen voor schone, dichte bedrijfskleding en goede, voldoende grote laarzen en hoofdbedekking. Ook de mogelijkheid van handen en laarzen reinigen on vriezende omstandigheden.

 Wij zullen er, onzerzijds, alles aan doen om het buiten uw en onze deuren en wagens te houden.

 

Indien u twijfel hebt over de gezondheid en/of aanwezigheid van dit Virus op uw bedrijf, wilt u dan contact met ons opnemen, zodat de planner rekening kan houden met een en ander en chauffeurs en andere bezoekers rekening kunnen houden hoe met deze omstandigheden om te gaan !!

 

We hebben een bijlage over de verschijnselen per mail naar iedere klant gestuurd,R & O die een mailadres heeft, maar kunt u ons er gerust naar vragen, dan zenden wij u die toe.