Camera in slachthuis geen probleem, maar ook geen oplossing !

Camera-toezicht in slachterijen is geen probleem, maar is het een oplossing…… ? De sector Varkenshouderij wordt geteisterd en opgejaagd door emoties van Dieractivisten en daardoor steeds als soort crimineel circuit neergezet. Dat Dierwelzijn in bepaalde landen om ons heen “anders” wordt beoordeeld deert ze niet en wordt gekopieerd naar NL. Camera-toezicht is al in diverse slachterijen aanwezig en is dus geen nieuws. Afgelopen dagen ook weer “schoppen” tegen de voorlopers in Veetransport met geconditioneerde wagens. Jammer is dat een Martijn van Dam wordt gedwongen om te reageren op zaken die hier niet spelen op die manier. Het is dus net als met “zwarte Piet” of “vuurwerk”, een groepje zoekt steeds de media en die ontvangen hen hartelijk, want ja, wat is “nieuws” ………..?       Dit soort ontwikkelingen, we zien hetzelfde in de Politiek, is “het begin van het einde van Democratie” en dat is misschien wel een sombere conclusie op een zonnige voorjaarsmorgen…..camera slachthuis

Biologisch 5

Transport en Handel Gecertificeerd voor Biologische Varkens

Per 23 maart 2017 hebben wij ons, als Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp VOF, laten certificeren voor het transport en verhandelen van Biologische Varkens. Dit is vrij uniek in Nederland voor een Handelsbedrijf. Het geeft aan dat wij geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het houden van Biologische varkens. De stroom van Biologische varkens is een strak geregisseerde en geregistreerde kolom en is er één waar afspraak-afspraak is en dat is altijd onze lijfspreuk al geweest. Wij, als Posthouwer-Boerkamp Varkenshandel, zijn dan misschien wel niet de grootste of de beste, maar wij zijn wel vrij uniek, in al ons handelen, met de leuze : “Afspraak = Afspraak”. Dat is ook gebleken rond de commotie, afgelopen najaar, rond de afspraken over de levering van Beter Leven Varkens; wij zijn daar in díe periode mee uitgebreid, terwijl veel handelspartijen, met schaamrood op de kaken, moesten afhaken. Daarom is het voor ons belangrijk om betrouwbare partners te werken. Certificaat BiologischDit is ook mede de reden dat ons bedrijf al meer dan 100 jaar bestaat en daar past Biologische Varkenshouderij naadloos bij !

Van Dam sluit overheidsingrijpen fokkerijbeleid niet uit

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is bereid om als overheid in te grijpen in het fokkerijbeleid van productiedieren, als hierin onvoldoende stappen worden gezet door de fokkerij om welzijnsproblemen op productieverhoging op te lossen.

Fokkerijbeleid is primair de verantwoordelijkheid van de sector zelf, vindt Van Dam. “Maar mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, of mocht er sprake zijn van nieuwe ongewenste ontwikkelingen, ligt overheidsinterventie in de rede”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op Kamervragen van Marianne Thieme over een rapport van Wakker Dier.

Van Dam noemt het zeer ongewenst als in de fokkerij van landbouwhuisdieren nog meer wordt gericht op productieverhoging, zonder hierbij oog te hebben voor de gevolgen voor dierenwelzijn. “Ik denk overigens dat de ontwikkelingen in markt en maatschappij bepalend zullen zijn. Gelet op de veranderende publieke opinie en de wijzigingen in de vraag van consument en retail, zou een dergelijke richting mij verbazen, omdat die contrair is aan de beweging van markt en maatschappij”, aldus Dam.

‘Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt’   

Hij wijst erop dat veel fokkerijorganisaties juist fokprogramma’s hebben opgezet voor trager groeiende en robuuste vleeskuikens en leghennen. Ook in de melkveehouderij is volgens Van Dam aandacht voor de combinatie van hoge melkgift en het welzijn en robuustheid van de koe. “Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt en het celgetal en antibioticagebruik dalen”, aldus Van Dam.

Bron : de Boerderij 1 maart 2017 Mariska Vermaas