imgp0304

SVP OPLETTEN : Einde van 2017 is in zicht !!

We lopen op het eind van het jaar aan en blikken dan gewoonlijk even terug: 2017 gaat, voor de piek van de biggenprijzen, als recordjaar de boeken in. Prijzen biggen zijn, de eerste 8 maanden,  op hoog niveau geweest. De winst, bij de vleesvarkenshouders wordt geremd door de, voor de tijd van het jaar, lagere prijzen in de maanden september/oktober/november . Dit zal de komende maand zeker niet meer verbeteren

2018 zal de professionalisering toenemen in de varkenshouderij. Dit komt mede door de Stoppersregeling, waarbij we nu al zien dat de bedrijven die in 2020 zouden moéten stoppen, hier en daar leegdraaien en hun stallen willen gaan afbreken ivm aangetrokken vraag naar bouwblokken voor woonhuizen..

Een grote omslag is er in 2017 geweest van Beren/Gelten naar Borgen/Gelten en tevens van Pietrain-achtige dieren naar meer groei-waardige eindberen. Het “Convenant Varkenshouderij 2018”,  om geheel te stoppen met castreren, lijkt van de baan. Niet-castreren leek een optie ivm Dierenwelzijn, maar in de praktijk bleek dat dáár de winst niet zat, maar veel meer in de technische cijfers. Berenmesten wordt meer een zaak voor de NL-concepten, waarbij de concepten gericht zijn op niet-castreren op de bedrijven. Werken met Concepten heeft bij ons een grote vlucht gehad de afgelopen 2 jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de partners waar wij de afzet van de varkens doen. Te denken is dan vooral aan Gosschalk, Rooi Meat en Westfort, hier gaan 80 %  van de varkens heen. Enkele concepten waar wij in 2017-2018 mee werken zijn: Varken van Morgen(Beter Leven), Biologisch, Wroetvarken, KDV, Borgen-Gelten Lux, maar ook Borgen-Gelten 78-114 kg, enz.

Begin 2018 is het 5 jaar geleden dat we met een “biggenpaspoort” zijn  gaan werken. Dit is voor ons en u nu een “begrip” geworden en tevens een onmisbare handleiding en geeft veel transparantie naar elkaar. Dat was een goede keuze en wordt nog voortdurend aangepast. Ook voor de begeleiding door Voerleverancier en Dierenarts een betrouwbaar middel.

Belangrijk is te melden is dat de komende Feestdagen zeker voor wat ongemak zullen zorgen. De Kerstdagen vallen op maandag en dinsdag en Nieuwjaarsdag op maandag. Er wordt in week 48, 49 en 50 ruim geslacht, maar in week 51 en 52 en 1 zal de slachtcapaciteit klein zijn.

Houdt daar svp rekening mee en schuif NIET door tot die laatste 2 weken !!!

 

In het kort betekent dit dat iedereen, in week 48-49-50 méér dan gemiddeld zal moeten gaan leveren en het gemiddelde gewicht naar beneden moet brengen in deze 3 weken. Vanaf wk 51 is capaciteit, ook ivm verwerking, ongeveer de 40-50 % van normaal. Dus álles zal, vanaf wk 51 nooit weg komen op de normale manier. Dit zal ook gevolgen hebben voor de biggenleveranties.

Misschien ook op zaterdag leveren, dat is nog niet bekend, maar zal in die periode bekeken worden

 

Het is verstandig om, met het spenen/opleg van de biggen,  er al rekening mee te houden, dus probeer nú vast extra ruimte te creëren.  Het leveren van slachtzeugen zal in overleg met u gebeuren.

Neem svp ruim van tevoren uw planning al door, dan kunnen we er zo veel mogelijk rekening mee houden. Het betekent niet, dat 3 weken van tevoren opgeven dé garantie is voor een normaal afleverregime. De realiteit is dat dit niet gegarandeerd kan worden, maar we zullen álle kanalen benutten om voor u en ons deze weken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Afstemming wordt door Evert Mekelenkamp verzorgt, maar zorg er wel voor dat u de druk bij uzelf probeert te leggen en níet bij Evert in die weken ! Wij doen hierbij een beroep op uw medewerking

Bedankt voor het vertrouwen dat u ons in 2017 gaf en een jaar van goede samenwerking toegewenst namens,

 

                   Namens het hele team van Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp