Aantal geboren biggen wordt discussiepunt !

zeug met biggen foto voor website

Van Dam wil limiet voor aantal biggen per worp

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil dat er een einde komt aan het steeds verder vergroten van het aantal biggen dat per keer wordt geworpen. Voor Van Dam is het uitgangspunt dat ‘biggen bij hun eigen moeder kunnen drinken’. De politicus noemt de toename van de sterfte onder biggen ‘zorgelijk en ongewenst’.

Toename biggensterfte : Van Dam verwijst naar een voortgangsrapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit en de cijfers van onderzoeksbureau Agrovision.  Hieruit blijft dat het aantal biggen dat dood geboren wordt of vlak na de geboorte sterft in 2015 met 0,6 procentpunt is toegenomen tot 13,5%. De varkenshouderij beloofde in 2009 de sterfte terug te dringen.

Sector aan de slag : Van Dam schrijft dat vertegenwoordigers van de sector is gevraagd om een verklaring en met hen is besproken hoe de beloofde daling alsnog te realiseren. Volgens Van Dam erkent de stuurgroep de problemen en is er besef dat men aan de slag moet. De stuurgroep komt met een geactualiseerd plan van aanpak, inclusief een analyse van het plan van 2009. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar oorzaken en technische oplossingen, aldus de staatssecretaris, maar ook naar het aantal biggen dat een zeug krijgt.

Meer nadruk op kwaliteit big : Van Dam wil concreet dat de varkenssector in gesprek gaat met fokkerijorganisaties, die meer nadruk zouden moeten leggen op kwaliteit en niet eenzijdig op aantallen. Een kwalitatieve verbetering is volgens Van Dam ook van belang voor het behoud en verder uitbouwen van de vraag van belangrijke exportmarkten naar gezonde en robuuste Nederlandse biggen. Van Dam zette zijn visie uiteen in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron : Boerderij –  22 apr 2016

Commentaar : Dit zal het begin gaan worden van een discussie voor o.a. Partij voor Dieren, etc. De volgende conclusie zal daarbij de grootte van de kraamhokken worden. Bij een groeiend aantal geboren biggen en een opschuivende speenleeftijd (van 3 naar 4 weken spenen), zal díe ruimte zéker op tafel komen……!