• posthouwer-boerkamp biggenpaspoort

Biggenpaspoort

Het biggenpaspoort is door Posthouwer Boerkamp in het leven geroepen om de gezonde status van aangeleverde biggen bij varkenshouders te verhogen. In onze visie kan dat alleen door de transparantie te verhogen en wat we beloven na te komen. Dit stelt andere eisen aan de vermeerderaar die biggen levert aan de varkenshouder. Het betekent dat hij verantwoordelijk is voor hetgene dat er in het paspoort staat. In het paspoort worden de volgende gegevens bijgehouden:

  • de begeleidende dierenarts van het bedrijf
  • alle gegevens van de vermeerderaar
  • afkomst van het dier (ras),
  • welke voeding het dier gekregen heeft,
  • de entingen van het dier,
  • in welke concepten het dier mee kan en wanneer hierop gecontroleerd is
  • de grootte van het bedrijf en de productie (aantal biggen per zeug),
  • en beschikbare biggenruimte
  • Gezondheidsplan van de zeugen

Biggenproducenten krijgen per twee maanden een nieuw paspoort, waarin, alle veranderde, gegevens worden aangepast. Posthouwer Boerkamp is een van de weinige varkenshandelsbedrijven die werkt met een dergelijk biggenpaspoort. Hiermee wordt optimale transparantie bewerkstelligd.
Op de achterzijde van dit Paspoort is de zgn “afdelingskaart”, deze reist met de biggen mee de stal in en worden de behandelingen enz op aangetekend. Zo is ogenblikkelijk per afdeling te zien, door varkenshouder of belanghebbenden, wat er aan medicijnen en uitval is en hoe lang de dieren op het bedrijf zijn. Ook staan alle belangrijke contacten er op vermeld, waardoor ingrijpen bij ziektes enorm transparant is en versneld kan worden.