gedragsverandering ivm warmte

Even een berichtje vanuit de constatering door onze chauffeurs.
De warmte houdt vol en geeft hier en daar veranderingen in het gedrag bij de dieren.
Draag er svp zorg voor dat de dieren goed nuchter zijn, maar wel hebben kunnen drinken voor het transport begint.
Afgelopen dagen zagen onze chauffeurs, met biggen verplaatsen, dat er biggen tussen lopen waarbij de zeugjes aangevreten vazels hadden, dus niet aan de staart gebeten, maar er net onder.
Dat verschijnsel zien we indien de dieren voelen dat hun “zouten” aangevuld moeten worden door de hitte. Het typische is dan, dat ze vooral bij de zeugjes zichtbaar, de urine proberen op te drinken zodra een zeugje piest. Ze gaan daarna likken of proberen urine op te zuigen en dan zie je dat er rauwe plekjes ontstaan die later ook weer genezen zodra de die behoefte minder wordt.
Overleg, als vermeerderaar meestal, of je elektrolyten(of gewoon zout) of iets dergelijks moet bijgeven door het water en zorg vooral voor meer plaatsen waar de dieren kunnen drinken. Het ontstaat vaak aan het einde van de biggen-opfok, omdat daar, door het snelle groeien aan het einde, de hokken vol worden en de drinkbehoefte bij warm weer groter is dan de beschikbare voorraad nippels of plaatsen waar gedronken kan worden.
Schenk hier svp aandacht door het gedrag van de biggen te bekijken deze dagen. Het vraagt echt ook hoge inspanning van de dieren als de temperaturen deze waarden hebben.
Het kan zijn dat deze verschijnselen (nog) niet op uw bedrijf zichtbaar zijn, maar let wel op dat het aantal drinkplekken moet worden uitgebreid tot minimaal 1 drinkplek per 10 dieren, dat kan nu ook gerust een losse bak met water zijn !
Vrijdag 27 juli kan het zijn dat het Hitteprotocol een totaal vervoersverbod eist, waardoor er geen dieren meer mogen worden verplaatst.
Indien dit van toepassing wordt, dan zullen wij alleen die betrokken bedrijven daarvan op de hoogte stellen
Bvd
Varkensteam Posthouwer-Boerkamp
zon-hitte-protocol
imgp0304

SVP OPLETTEN : Einde van 2017 is in zicht !!

We lopen op het eind van het jaar aan en blikken dan gewoonlijk even terug: 2017 gaat, voor de piek van de biggenprijzen, als recordjaar de boeken in. Prijzen biggen zijn, de eerste 8 maanden,  op hoog niveau geweest. De winst, bij de vleesvarkenshouders wordt geremd door de, voor de tijd van het jaar, lagere prijzen in de maanden september/oktober/november . Dit zal de komende maand zeker niet meer verbeteren

2018 zal de professionalisering toenemen in de varkenshouderij. Dit komt mede door de Stoppersregeling, waarbij we nu al zien dat de bedrijven die in 2020 zouden moéten stoppen, hier en daar leegdraaien en hun stallen willen gaan afbreken ivm aangetrokken vraag naar bouwblokken voor woonhuizen..

Een grote omslag is er in 2017 geweest van Beren/Gelten naar Borgen/Gelten en tevens van Pietrain-achtige dieren naar meer groei-waardige eindberen. Het “Convenant Varkenshouderij 2018”,  om geheel te stoppen met castreren, lijkt van de baan. Niet-castreren leek een optie ivm Dierenwelzijn, maar in de praktijk bleek dat dáár de winst niet zat, maar veel meer in de technische cijfers. Berenmesten wordt meer een zaak voor de NL-concepten, waarbij de concepten gericht zijn op niet-castreren op de bedrijven. Werken met Concepten heeft bij ons een grote vlucht gehad de afgelopen 2 jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de partners waar wij de afzet van de varkens doen. Te denken is dan vooral aan Gosschalk, Rooi Meat en Westfort, hier gaan 80 %  van de varkens heen. Enkele concepten waar wij in 2017-2018 mee werken zijn: Varken van Morgen(Beter Leven), Biologisch, Wroetvarken, KDV, Borgen-Gelten Lux, maar ook Borgen-Gelten 78-114 kg, enz.

Begin 2018 is het 5 jaar geleden dat we met een “biggenpaspoort” zijn  gaan werken. Dit is voor ons en u nu een “begrip” geworden en tevens een onmisbare handleiding en geeft veel transparantie naar elkaar. Dat was een goede keuze en wordt nog voortdurend aangepast. Ook voor de begeleiding door Voerleverancier en Dierenarts een betrouwbaar middel.

Belangrijk is te melden is dat de komende Feestdagen zeker voor wat ongemak zullen zorgen. De Kerstdagen vallen op maandag en dinsdag en Nieuwjaarsdag op maandag. Er wordt in week 48, 49 en 50 ruim geslacht, maar in week 51 en 52 en 1 zal de slachtcapaciteit klein zijn.

Houdt daar svp rekening mee en schuif NIET door tot die laatste 2 weken !!!

 

In het kort betekent dit dat iedereen, in week 48-49-50 méér dan gemiddeld zal moeten gaan leveren en het gemiddelde gewicht naar beneden moet brengen in deze 3 weken. Vanaf wk 51 is capaciteit, ook ivm verwerking, ongeveer de 40-50 % van normaal. Dus álles zal, vanaf wk 51 nooit weg komen op de normale manier. Dit zal ook gevolgen hebben voor de biggenleveranties.

Misschien ook op zaterdag leveren, dat is nog niet bekend, maar zal in die periode bekeken worden

 

Het is verstandig om, met het spenen/opleg van de biggen,  er al rekening mee te houden, dus probeer nú vast extra ruimte te creëren.  Het leveren van slachtzeugen zal in overleg met u gebeuren.

Neem svp ruim van tevoren uw planning al door, dan kunnen we er zo veel mogelijk rekening mee houden. Het betekent niet, dat 3 weken van tevoren opgeven dé garantie is voor een normaal afleverregime. De realiteit is dat dit niet gegarandeerd kan worden, maar we zullen álle kanalen benutten om voor u en ons deze weken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Afstemming wordt door Evert Mekelenkamp verzorgt, maar zorg er wel voor dat u de druk bij uzelf probeert te leggen en níet bij Evert in die weken ! Wij doen hierbij een beroep op uw medewerking

Bedankt voor het vertrouwen dat u ons in 2017 gaf en een jaar van goede samenwerking toegewenst namens,

 

                   Namens het hele team van Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp

Biologisch 5

Transport en Handel Gecertificeerd voor Biologische Varkens

Per 23 maart 2017 hebben wij ons, als Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp VOF, laten certificeren voor het transport en verhandelen van Biologische Varkens. Dit is vrij uniek in Nederland voor een Handelsbedrijf. Het geeft aan dat wij geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het houden van Biologische varkens. De stroom van Biologische varkens is een strak geregisseerde en geregistreerde kolom en is er één waar afspraak-afspraak is en dat is altijd onze lijfspreuk al geweest. Wij, als Posthouwer-Boerkamp Varkenshandel, zijn dan misschien wel niet de grootste of de beste, maar wij zijn wel vrij uniek, in al ons handelen, met de leuze : “Afspraak = Afspraak”. Dat is ook gebleken rond de commotie, afgelopen najaar, rond de afspraken over de levering van Beter Leven Varkens; wij zijn daar in díe periode mee uitgebreid, terwijl veel handelspartijen, met schaamrood op de kaken, moesten afhaken. Daarom is het voor ons belangrijk om betrouwbare partners te werken. Certificaat BiologischDit is ook mede de reden dat ons bedrijf al meer dan 100 jaar bestaat en daar past Biologische Varkenshouderij naadloos bij !

Vechtende varkens op veewagen

Vechtende varkens op veewagen leidt tot commotie

We hebben beelden gezien van een filmpje dat door Hart van Nederland op 12 juni werd uitgezonden, dat was geen prettig gezicht, maar wél de realiteit. Varkens zijn namelijk dieren die een rangorde kennen en daarbij hoort vechten, hoe vervelend dat ook is, wij kunnen daar niets aan veranderen. Zodra een varken uit zijn eigen groepje komt, en dat is o.a. met het inladen van de dieren, dan wordt dit zichtbaar in de vorm van vechten. Biologisch gezien zijn de oren en de schouders zo gebouwd, dat het wel zichtbaar is, maar wel de plaats is waar het dier dit het beste kan opvangen, net als bij herten een gewei en bij koeien de horens.

Eén van de hoofdredenen dat varkens zo vechten, als op de beelden, komt doordat de maatschappelijke discussie de boer “dwingt” zijn beervarkens (mannetjes) niet meer te castreren. De gevolgen hiervan zijn, dat wat door de castratie onderdrukt werd, nu weer naar boven komt. Die castratie was niet voor niets en op de beelden is duidelijk zichtbaar dat het de manlijke dieren zijn die het rangorde-gevecht niet opgeven en elkaar verwonden. Dit zelfde effect heeft het door de dieren, in de stallen, niet meer individueel in “boxen” te mogen huisvesten, hierdoor vallen ook dieren uit, die het onderlinge gevecht niet aan kunnen.

We zullen nooit accepteren om vechtende dieren “normaal” te vinden, maar kunnen niet verhinderen dat dit gebeurt en zéker door de “zuiver” manlijke dieren in hun gevecht om de hiërarchie. Het bijzondere is, dat varkens in de Biologische Varkenshouderij wél gecastreerd moeten worden om het “natuurlijk” gedrag terug te dringen….. We hebben daar wel, op persoonlijke basis, de discussie met de Dierenbescherming over aangegaan, maar zonder succes. Doordat er diverse organisaties zijn die alleen uitgaan van hetgeen er “op straat’ gezien wordt, maar niet de moeite nemen om de stal mee in te gaan en daar onder ogen te willen zien wat een en ander voor gevolgen heeft, krijgen we ook steeds minder begrip voor elkaar en wordt er een beeld geschetst alsof wíj die dieren mishandelen.

In het verleden werden er ook meer dieren op een m2 in de wagens geladen. Dit was economisch aantrekkelijk, maar had ook tot gevolg dat er minder kon worden gevochten.

Om in beeld te brengen wat er zo al plaatsvindt tijdens een transport en welke vragen en vooroordelen er leven bij de burger, hebben wij een “speels” filmpje gemaakt, maar met de echte realiteit en de vragen die er leven bij burgers waarom of het zo moet zoals het gaat. Dit filmpje stond al op YouTube, maar staat nu, ondertiteld, op onze website.