Tragisch ongeval collega Wilfred Wernsen op dinsdag 20 november 2018

Dinsdagmiddag 20 november, heeft een tragisch ongeval plaatsgevonden, waarbij onze gewaardeerde collega Wilfred Wernsen uit Wekerom is omgekomen. Het ging mis bij het aankoppelen van een aanhanger bij een varkenshouder in Raalte.

WilfredWilfred raakte daarbij zo ernstig gewond, dat de ambulance en traumahelikopter niets meer voor hem konden betekenen. Een enorm ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats voor zijn familie, maar zeker ook voor ons bedrijf. Wilfred is 23 jaar oud en laat een vrouw en twee dochtertjes achter.

 Het overlijden van Wilfred heeft veel impact op ons allemaal. Dat zult u de komende tijd ongetwijfeld aan ons merken. Ook wordt er de komende dagen geschoven met de planning. En gaan we op zoek naar een moment waarop we als collega’s bij elkaar kunnen komen. Mogelijk schakelen we deze week andere bedrijven in om ons te helpen dieren te verplaatsen.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.  Alvast hartelijk dank!

 

Onderzoek naar stoppen met couperen erg verontrustend voor dierwelzijn en Anti-Biotica gebruik

Stoppen met staart couperen geeft tot 30 % aangevreten staarten en tot 2,5% hogere uitval door staartbijten

Dit blijkt uit een onderzoek dat het veterinair onderzoeksinstituut van Lombarije en Emilia Romagna en het Italitaanse nationaal referentiecentrum voor dierwelzijn. Zij deden dit onderzoek de afgelopen 2 jaar op een gesloten bedrijf met 1.200 zeugen.

Strak management en preventief werken

Met strak management en preventief werken is die uitval te voorkomen. Het staartbijten – al bij biggen van 15 kilo – en de verspreiding van het aantal gevallen van staartbijten leek geheel willekeurig door stallen en afdelingen te gaan.

Uit een eerste analyse bleek dat het staartbijten geen effect had op onder andere sterfte voor spenen, groei en opbrengst van de biggen. Wel nam het antibioticagebruik en daarmee ook de dierenartskosten toe.

Lees ook: Dit is de stand van zaken rond het niet-couperen

Overleggen naar vleesvarkensafdelingen

Bij het overleggen van de biggen naar de vleesvarkensafdelingen stopte het staartbijten. Uiteindelijk bleek 30% van de varkens een beschadigde staart te hebben, met infecties en het verlies van een groot deel van de staart als gevolg.

Hoewel in de vleesvarkensafdelingen geen staartbijten meer werd geconstateerd, vielen daar als gevolg van het bijten de meeste varkens uit. Uiteindelijk nam de uitval met 2,5% toe als gevolg van infecties aan de staart en het ruggenmerg.

Daarnaast bleek een deel van de varkens die geen uiterlijke problemen vertoonden, aan de slachtlijn abcessen aan de wervelkolom te hebben.

Bron : de Boerderij 13 okober 2018


Conclusies die wij zelf trekken uit dit onderzoek :

 • Stoppen met staart couperen geeft tot 30 % aangevreten staarten 
 • De uitval door staartbijten bij ongecoupeerde varkens kan met 2,5% stijgen
 • Gebruik Anti-Biotica stijgt ivm ontstekingen 
 • Dierwelzijn onder druk
 • veel stress en onzekerheid voor dierverzorger (boer)

 

Afrikaanse Varkenspest in Belgie, nog geen paniek in Nederland

wild zwijnIn België is voor het eerst in ruim dertig jaar weer Afrikaanse varkenspest opgedoken. De ziekte is gevonden bij vier everzwijnen in de provincie Luxemburg, waarvan er drie zijn gestorven.

De Afrikaanse varkenspest is voor alle varkenssoorten dodelijk. Er bestaat geen behandeling of vaccin tegen. Voor mensen is de ziekte ongevaarlijk.

In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen werden aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegengaan. Het gaat onder meer om beperkingen van de jacht in het gebied en maatregelen bij varkensbedrijven in de buurt.

De Afrikaanse varkenspest heerst al enkele jaren in Oost-Europa. De laatste maanden heeft de ziekte zich meer verspreid naar het westen. De laatste keer dat België met de ziekte te maken had, was in 1985. Toen moesten 30.000 varkens geruimd worden om een einde te maken aan een epidemie in West-Vlaanderen.

Nederland

In Nederland heerst de Afrikaanse varkenspest vooralsnog niet. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de situatie in België wel goed in de gaten te houden. De sector houdt nu spoedoverleg op het ministerie, maar minister Schouten zei eerder tegen persbureau ANP dat er nog geen verhoogd risico is voor Nederland.

Henk Bleker, voorzitter van belangenorganisatie Vee & Logistiek, is daar minder gerust op. “We moeten het zien alsof er in de regio Nederland een besmetting met het virus is”, zegt de oud-staatssecretaris van Landbouw tegen het NOS Radio 1 Journaal. “Wilde everzwijnen hebben een behoorlijke actieradius.”

Maatregelen

Het ministerie bekijkt of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Op dit moment worden vrachtwagens die varkens vervoeren en uit landen komen waar de Afrikaanse varkenspest bij veehouderijen heerst, bij de grensovergang met Nederland extra gereinigd. Ook worden de wilde zwijnen in Nederland geregeld gecontroleerd.

Volgens Bleker zijn de huidige veiligheidsmaatregelen nog wel voldoende, mits deze serieus worden nageleefd door boeren en transporteurs, en er scherp wordt gecontroleerd. “Dan hebben we goede kans dat we het bij de wilde zwijnen houden”, zegt Bleker. “Als het bij de varkenshouderij terechtkomt, kan het honderdduizenden dode dieren opleveren.”

Vooralsnog is de kans dat het virus van wilde zwijnen overslaat naar de Nederlandse varkenshouderij klein, denkt Bleker. In Oost-Europese landen bestaat volgens hem nog veel kleinschalige varkenshouderij, waar boeren enkele tientallen dieren houden, die ook buiten leven en zo makkelijker in aanraking kunnen komen met het virus. Dat is in Nederland niet het geval. NOS

Hitte varkens in auto

Hitteprotocol werkt bij de professionals !

Hitte varkens in auto

Hitteprotocol werkt, professioneel werken is vereist. Afgelopen week is er onder zware omstandigheden gewerkt, m.n. in varkenstransporten. Temperaturen die boven 30’ klimmen vraagt aanpak die alleen in een professionele sfeer kan plaatsvinden. Dat er van bovenaf regels werden opgelegd, is goede zaak en geeft scheiding tussen “prutsers”. Afgelopen week zijn er weer ruim 10.000 dieren door ons vervoerd en er is daarbij niet 1 dier uitgevallen. Dit lijkt in tegenspraak met emotionele verhalen op sociale media, maar is gewoon de realiteit ! Vanmorgen tijdens het laden van varkens, rond een uur of 10, nog een filmpje gemaakt wat een beeld geeft hoe het gaat als de temperatuur tegen de 30’ aanloopt. We laden 10-20 % minder per vracht.  Dit was ook tevens het laatste transport voor vandaag, want anders lopen we daarna tegen de 35’ aan. Met dank aan onze medewerkers !

KOMENDE WEEK : vanaf 23 juli :minder dieren per vracht door extra maatregelen (extreem) HITTEPROTOCOL

Hitteprotocol 2
Afgelopen week hebben wij u een bericht gestuurd mbt “het verlagen van de beladingsnormen”.
De transporten zijn deze week goed verlopen en wij hebben geen problemen ondervonden dankzij uw medewerking.
Het is belangrijk dat de varkens goed nuchter zijn en wel hebben kunnen drinken voor aanvang van het transport.
De komende week gaat nVWA controleren op het Hitteprotocol voor extreem weer (betekent temperatuur >27 ‘Celsius).
Het betekent dat er bij temperaturen overdag van boven de 27’ er tussen 10-20% minder dieren mogen worden geladen, dit is strenger dan afgelopen week !
Wilt u er rekening mee houden dat dit in de praktijk betekent dat er nooit meer dan 195 varkens per vracht kan worden geladen, ongeacht de aantallen die u hebt doorgenomen met de planning.
Wij vragen u dringend om hierover níet in discussie met onze medewerkers te gaan, daar deze temperaturen én vakantieperiodes al belastend genoeg zijn en het voor ons ook gewoon “overmacht” is !
Onze chauffeurs zullen komende week geconfronteerd worden met óf nVWA-controles óf actiegroepen die dagelijks slachterijen langsrijden of onderweg bij wagens gaan kijken hoe of transporten worden uitgevoerd. Wij zullen er alles aan doen, maar hebben uw medewerking en begrip daarbij nodig.  Indien er tóch hogere aantallen worden geladen en wij geconfronteerd worden met controles of actiegroepen, zullen wij genoodzaakt de naam van uw bedrijf kenbaar te moeten maken.
Wij rekenen op ieders medewerking om deze extreme dagen zo goed mogelijk door te komen,
Team Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp

Keur of Willekeur

BerengeurWe zien de laatste maanden meer afkeuringen bij de vleesvarkens. Dat is altijd een vervelend iets, want vaak heeft niemand wat bijzonders gezien met laden. . . . .

We hebben in beeld proberen te brengen of er wat is veranderd en of het ten onterecht is dat er meer, dan bv een jaar geleden, afgekeurd wordt. Ook wat de kaders zijn voor nVWA en of er uniformiteit in de keuringen zit.

Een en ander is natuurlijk ook in beeld gekomen na de discussie over afkeuringen bij Rundveeslachthuis VION.

De grootste reden van afkeuren is op dit moment breuken en daarna komt staartbijten en daarna abcessen. Staartbijten en abcessen is wel verklaarbaar en zichtbaar voor vleeskwaliteit. Een grijzer gebied is : hoe beoordeel ik een breuk ?

We zien verschil. Er zijn bedrijven, met name vaak “gesloten” bedrijven, die de breuken zelf afmesten, waarbij er gedurig een breuk bij is met een “voetbal” onder de buik. Op het moment dat daar een wondje zichtbaar is, dan mag hij dírect worden afgekeurd op bordes. Ook als nVWA twijfelt, mag hij afkeuren tijdens het uitladen van de veewagen.

We zien dat er nu varkens met een breuk(je) RL worden gemaakt met lossen, dat hoeft geen probleem te geven, maar kan door slachterij wel worden gevraagd van nVWA. Een breuk betekent, dat de darmen tegen het buitenvel aanzitten in plaats van ingesloten binnen het buikvlies van de buikholte. Als er tijdens het slachtproces, met het “openen” van de buikholte, de darm wordt aangeprikt met het mes en er darminhoud met karkas in aanraking komt, dan is nVWA verplicht het gehele varken af te keuren. Dit kan aanleiding zijn tot onduidelijkheid en ergernis doordat dit niet zichtbaar is voor de varkenshouder en lijkt op willekeur. Als een varken níet als RL is aangemerkt, dan is de schade voor de slachterij en dat is ook niet terecht in het geval dat het een breuk was.

We zien door het gebruik van bepaalde berenlijnen duidelijk meer breuken in de varkenshouderij. Of een en ander te maken heeft met het groeien van de toomgrootte is niet bekend. Wél is bekend, dat bv Topigs, tot een 10-tal jaar geleden beren bij de KI weghaalde als bleek dat ze breuken vererfden, het is nl sterk erfelijk. Vroeger werden ze wel operatief gecorrigeerd, vaak gelijk met castratie. Onder druk van concurrentie en commercieel belang bij progressie in groei en andere slachteigenschappen is dit kostbare onderzoek naar de achtergrond geschoven. Andere fokkerij-groeperingen deden dit ook niet. De beerkeuze heeft dus duidelijk consequenties, maar is niet gemakkelijk aantoonbaar en zal ook per bedrijf verschillen.

Een ander belangrijk punt heeft met ons zelf, met name in transport, te maken. Willen we als sector niet eerdaags in een maatschappelijk schandaal verwikkeld raken doordat, tijdens transport, zo’n breuk opengetrapt wordt door de ander varkens, zullen we op tijd maatregelen moeten nemen.

Het probleem is voor 90 % op te lossen door álle “zichtbare” breuken als slachtbig af te leveren en niet het risico te lopen door ze zelf af te mesten of mee te geven op transport naar een mester.

mais oorzaak van Pia

Mais in varkensrantsoen zou chronische PIA aanwakkeren’. 

Er werd actief ‘geworkshopt’ op thema-avond van Pig Business in Nederweert -Eind. Over gebruik van – teveel – mais in het rantsoen, dus niet zijnde ccm, meldde Ronald van Kol van Voergroep Zuid in zijn workshop ‘dat dit PIA zou aanwakkeren’.

Het verschil van (chronische) PIA en acute PIA werd uit de doeken gedaan door Ronald van Kol, nutritionist bij Voergroep Zuid. Hij leidde een fijne, interactieve workshop, met veel vragen en commentaren. Men leerde als het ware van elkaar. „Uit literatuur onderzoek blijkt dat chronische PIA je aan groei, voederconversie en uitval een schadepost oplevert van 5,50 euro per vleesvarken, terwijl vaccinatie een investering van 1,05 euro vergt.”

Dat bracht hem op het voerspoor in de bestrijding van het PIA-ziektebeeld. „Voeren heeft wel degelijk effect”, hield hij de deelnemers voor. „Vooral de eiwitkant en goede verteringsmogelijkheden zijn van belang.” Een workshopdeelnemer bevestigde dit: „Wij hadden de problemen met PIA te danken aan onvoldoende bestorven tarwe. Ook mycotoxinen spelen daarin een rol.” En daarbij werd verwezen naar granen uit Oost-Europa als dader.

Goede grondstoffen en vezels vormen mede mogelijkheden om PIA bij de vleesvarkens onder controle te krijgen”, aldus Ronald. En over gebruik van mais, dus niet zijnde ccm, meldde hij ‘dat dit PIA zou aanwakkeren’.

Teveel mais in het rantsoen is dus niet goed. Voergroep Zuid heeft voor de strijd tegen PIA speciale recepturen. Ook staat het bedrijf de afnemers bij om de ziekte onder de knie te krijgen. Dat gebeurt onder het motto ‘observeren, analyseren, adviseren, realiseren en evalueren’. Een speciale PIA- scan brengt de problematiek in kaart.

Bron : 15 maart 2018 –  Pigbusiness nav NederweertDiergezondheid

De “BAL” ligt op de stip, maar de wedstrijd is gespeeld….

De “bal” ligt op de stip, maar het spel ís gespeeld. Vanaf heden kunnen we afscheid nemen van de gedachte dat er niet meer gecastreerd zal worden in de varkenshouderij.

Tönnisch heeft het beslissende schot gedaan en vanaf heden zal de keuze gemaakt moeten worden in welk “team” of je wilt spelen. De keuze is: het NL-retail team of speler in het Wereld-team. De retail, maar dan geborgd via concepten, zal met beren blijven werken, maar de rest zal moeten produceren wat “de Markt” vraagt en dat is, op dit moment, mínder berenvlees.

De consument wíl het gewoon niet in de rest van de wereld. Convenant of niet, het gaat weer, verdoofd, castreren worden voor een grote groep varkenshouders , of kiezen voor een forse korting, die kan oplopen van 5 tot bijna 10,- euro per varken !

De volgende wedstrijd gaat beginnen, daar doet ook het Dieractivisten-team aan mee, maar wie zijn onze  supporters…..?

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Wij willen graag met u, als varkenshouder,  samen optrekken om een keuze voor de toekomst te maken.

Afgelopen jaren hebben we veel van de Markt bestudeerd en werken binnen ons bedrijf met vrijwel álle concepten die er zijn. Dat betekent letterlijk de keuze vanaf regulier beren/gelten (zoals nu veel gebeurt met o.a. levering in NL én Dld) tot en met Biologische Varkenshouderij en vrijwel alles wat daartussen zit.

Binnen de NL-retail afzet kunnen wij, vrijblijvend, samen met u, de mogelijkheden voor uw bedrijf bekijken, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Dát is tevens de kracht en specialiteit van ons bedrijf, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp.

Op dit moment zoeken wij nog vermeerderaars die of al Beter Leven zijn óf die wij helpen omschakelen !!!

Welke afzetmogelijkheden hebben wij o.a. voor u :

 • Beren/gelten regulier
 • Borgen/gelten
 • Beter leven
 • Biologisch
 • KDV
 • Wroetvarken
 • Anti-biotica-vrij
 • Valleivarken

Neem gerust contact met ons op via 055-323 0956 en maak een afspraak

 

Denkend vanuit Kracht, is beter dan denkend vanuit Macht !!