luchtwasser bpm

Lucht-wassen een wassen-neus ? Ammoniakbeleid een flop in NL ?

Kostbaar ammoniakbeleid in Nederland totaal niet effectief

Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. De ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien.

De landbouwsector heeft sinds begin jaren negentig allerlei kostbare maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het ondergronds aanbrengen van mest, het afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren. Uit het rapport Ammoniak in Nederland blijkt nu dat al die maatregelen niet hebben geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht. Daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien (zie figuur). Het rapport is geschreven door chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs en is uitgebracht onder de vlag van het landbouwtijdschrift V-focus.

De Nederlandse overheid claimt de laatste jaren dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid solide is. Maar het rapport constateert juist een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige, en argumentatieve tekortkomingen in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Men kan dus niet stellen dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk goed onderbouwd is.

20 januari 2017 : bron V-focus – onderzoekers: Marcel Crok en Jaap Hanekamp

Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen is hieronder te downloaden:

http://www.v-focus.nl/2017/01/25-jaar-ammoniakbeleid-zonder-meetbaar-resultaat/

logo choise genetics

“Nieuwe” zeug voor Nederlandse boer

logo choise geneticsKomend voorjaar komt er een nieuwe zeug op de Nederlandse markt. Onder de merknaam Choice-genetics gaat fokkerijbedrijf RA-SE-genetics die verkopen.
Het is een kruising van Large White-zeug x Landras, legt verkoopmanager Geert Rombouts uit van RA-SE.
Tijdens landbouwbeurs Agriflanders wordt de samenwerking tussen RA-SE en Choice bekendgemaakt. RA-SE is dealer van Choice-zeugen in België en Nederland. Met de zeug richt men zich op boeren die een zeug willen die veel melk produceert en robuuste biggen geeft. De nadruk ligt minder op vererving van vlees. ‘Een makkelijk te managen zeug’, claimt het bedrijf.
Bron : Boerderij 12 januari 2017
meer info over Choise Genetics : klik op de “link” : http://www.pigbusiness.nl/fokkerij/nieuws/5582/choice-genetics-en-ra-se-genetics-gaan-samenwerken-
beren mesten

Belgisch varkensvoer tegen stinkende beren

Het Belgische veevoederbedrijf Dumoulin heeft varkensvoer ontwikkeld om beren te mesten zonder dat deze gaan stinken.

Het nieuwe voer is getest met Piétrain-varkens en de fabrikant claimt voor de dieren die dit voer hebben gegeten 0% beren met afwijkende geur. Er zijn zowel smaak- als chemische testen gedaan.

Het gepatenteerde voer wordt verstrekt in de laatste drie weken voor het slachten. Het voeder heet Taintstop en wordt deze week gepresenteerd tijdens landbouwbeurs Agriflanders in Gent.

Goedkoop alternatief voor castratie De fabrikant claimt met het berenvoer naast vermindering van het risico op stinkers ook een verbetering van het dierenwelzijn. Bovendien is Taintstop een goedkoop alternatief voor castratie of chemische castratie, stelt Dumoulin. De stoffen skatol en androstenon zijn verantwoordelijk voor berengeur.

Bron : Boerderij van 11 januari 2017

logo-vee-logistiek-nl

Stalkeuring komt weer in zicht !!

Vanmiddag heeft onder leiding van drs. Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) overleg plaatsgevonden met het ministerie en de NVWA. Voorzitter Henk Bleker spreekt van een zeer goede start van het nieuwe jaar: “Op hele belangrijke punten is voor onze achterban vooruitgang geboekt.”

De stalkeuring – zonder een ingewikkelde pilot – voor export varkens en biggen is een stap dichterbij gekomen. Economische Zaken stelt zich al twee jaar op het standpunt dat als de sector een begin maakt met elektronische identificatie van de varkens (chip in oorknoppen), de weg vrij is voor de stalkeuring.

Vee&Logistiek Nederland is daar al langere tijd voorstander van en zoekt dan ook al langer bredere steun vanuit de primaire sector. Vee&Logistiek Nederland heeft aan het ministerie gemeld dat voor die elektronische I&R, bij onze exporteurs, steun bestaat.   Inmiddels heeft ook de POV voorzichtig ingestemd.

Zodra er een concreet invoeringsplan ligt, is de stalkeuring weer in de lucht. Dat geldt dan direct voor de exporteurs en varkenshouders die als koplopers de elektronische identificatie voor elkaar hebben. Het ministerie gaat ervan uit dat Vee&Logistiek Nederland trekkersrol vervult bij het realiseren van het invoeringsplan.
Bron is nieuwsbericht van 11 januari 2017 door  Vee & Logistiek NL

ped-virus

Let op !!! PED ligt op de loer

Wij willen iedere varkenshouder waarschuwen voor het gevaar van PED (oftewel Virus-diarree) dat op de loer ligt.

Zeker nu de temperaturen de laatste weken dalen blijkt dat het Virus nog steeds actief is in Nederland.

Afgelopen 2 jaar hebben al veel varkenshouders in NL er mee kennisgemaakt en dat was niet iets om vrolijk van te worden.

Tot nu toe hadden wij geen klanten die ervaringen met deze agressieve Virusdiarree hadden, maar dat was ook bijzonder !

 

We hebben, nu ruim een jaar geleden, een systeem ingevoerd bij de vleesvarkenshouders, om na het lossen van de biggen te kunnen reinigen zónder hoge druk.

Door een 1.000 litervat en eventueel slangen/pomp te plaatsen is er een goed werkbaar systeem ontstaan, dat bestand bleek om dit buiten de deur te houden.

Dit heeft geleid tot een veel uniformer schoonmaken van de wagens en minder verspreiding van kleine deeltjes verontreinigde stoffen.

Ook geeft dit, onder koude omstandigheden, vele malen beter resultaat, daar wij ook anti-vries toe kunnen voegen.

 

Wij zouden graag zien dat de betreffende vaten worden geleegd na het reinigen zodat ze niet kunnen aanvriezen en kort voor het aankomen van de biggen worden gevuld.

 

Het blijft voor ons vaak een raadsel hoe iemands bedrijf besmet raakt, maar zo’n raadsel is dat vaak bij virussen !

Een mogelijkheid is dat dit via Dierenartscontrole/bezoek, ongedierte, katten/honden, de Rendac of Voervertegenwoordiger of buren of dergelijke binnengekomen kan zijn.

Dit is voor ons moeilijk controleerbaar, daar wij geen zicht hebben, bij niet-klanten/buren, waar het virus wél aanwezig.

 Onze vraag is dan ook of u wilt checken of bezoekers van uw bedrijf absoluut niet in aanraking geweest zijn met een bedrijf waar dat wél aanwezig is en er aub níet van uitgaan dat deze vraag niet noodzakelijk is !

Ook graag steeds zorgen voor schone, dichte bedrijfskleding en goede, voldoende grote laarzen en hoofdbedekking. Ook de mogelijkheid van handen en laarzen reinigen on vriezende omstandigheden.

 Wij zullen er, onzerzijds, alles aan doen om het buiten uw en onze deuren en wagens te houden.

 

Indien u twijfel hebt over de gezondheid en/of aanwezigheid van dit Virus op uw bedrijf, wilt u dan contact met ons opnemen, zodat de planner rekening kan houden met een en ander en chauffeurs en andere bezoekers rekening kunnen houden hoe met deze omstandigheden om te gaan !!

 

We hebben een bijlage over de verschijnselen per mail naar iedere klant gestuurd,R & O die een mailadres heeft, maar kunt u ons er gerust naar vragen, dan zenden wij u die toe.

 

vegetarisch-vlees-verboden-valse-naam-duitsland-december-2016

Duitse minister wil verbod valse vleesnamen

De Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt wil vleesaanduidingen voor vegetarische en veganistische producten gaan verbieden.

Benamingen zoals ‘vegetarische schnitzel’ en ‘veganistische curryworst’ zijn volgens hem volstrekt misleidend en maken de consument onzeker. In Bild zegt Schmidt woensdag dat hij zich gaat inzetten om ‘in het belang van de consument de valse etikettering te verbieden.’

Eigen namen bedenken   De landbouwminister vindt dat de fabrikanten eigen namen moeten bedenken voor hun plantaardige producten. ‘Niemand moet bij deze pseudo-vleesproducten doen alsof het echt vlees is.’ Schmidt is een erkend tegenstander van het verkopen van vleesvervangers met namen als worst, frikandel of schnitzel. In oktober sprak hij zich uit voor duidelijke etikettering van vegetarische en veganistische producten onder het motto: ‘wat er op staat, moet er ook inzitten’.

Bron : Nieuwe Oogst 28 december 2016

verboden-voor-transport-dieren

Maatregelen vogelgriep uitgebreid per 3 december 2016 !

De maatregelen om verdere uitbreiding van de vogelgriep te voorkomen, zijn uitgebreid.

Voor u als handelaar en transporteur van vee is het volgende relevant         :   Vervoer van vee van of naar een bedrijf met commercieel gehouden eenden of kalkoenen is alleen toegestaan onder voorwaarde dat er gewerkt wordt volgens goedgekeurd sectorhygiëneprotocol.

  •  er mag slechts één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte worden bezocht per af te leggen route.
  • Dit geldt dus voor heel Nederland, behalve de beschermings- en toezichtsgebieden rondom Biddinghuizen.
  • In die gebieden is al het vervoer van vee van en naar bedrijven met pluimvee verboden.
Het hygiëneprotocol ‘Laden en lossen van vee op primair bedrijf met eenden en kalkoenen is op de website van de NVWA te vinden.              Het hygiëneprotocol staat ook op Mijn Vee&Logistiek.
Het betreffende gebied loopt rondom de A 28 vanaf Hardewijk en dan links van de A28 lopend tot Oldebroek en daar afbuigend ri Kampen en dan achter Dronten langs, ri Lelystad en dan weer terug naar Harderwijk.
Dit is een globale weergave, voor nauwkeurig moet u kijken bij:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen-ii
transp7

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport !

Nederland krijgt een dikke voldoende van de Europese Commissie voor de manier waarop het transport van slachtvee van boerderij naar slachterij is georganiseerd. Dat staat te lezen in een onlangs verschenen rapport van de Europese Commissie over veetransporten in de Europese Unie (EU). Naast Nederland krijgen ook Engeland en Italië een pluim voor hun aandacht voor dierenwelzijn tijdens het transport naar slachthuizen.

Grote verschillen wat betreft controle : Volgens de auteurs zijn de verschillen tussen de lidstaten groot wat betreft de controles op dierenwelzijn bij transport. Bij controles in slachthuizen van geslachte dieren constateerden Europese controleurs verwondingen, waardoor de dieren niet vervoerd mogen worden. Dat terwijl de bijbehorende gezondheidscertificaten niet vermelden dat de dieren ongeschikt zijn om te vervoeren.De reden dat dit niet wordt vermeld, is dat het goedkoper is om de dieren in het slachthuis te slachten dan op de boerderij. Zeker wanneer het vlees vanwege de verwonding ongeschikt is voor humane consumptie.

Sancties andere lidstaten niet effectief : Volgens de auteurs beschikken de meeste lidstaten wel over protocollen en sancties, maar zijn ze niet effectief. Een boete van €250 voor het transport van een stier met een gebroken poot bijvoorbeeld is te laag omdat de stier een marktwaarde vertegenwoordigt rond de €1.500.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van het rapport een kennisproject opgezet over verantwoord veetransport. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse expertmeeting. Daarnaast zet de Commissie in op een scherper toezicht en hogere sancties. Waarschijnlijk komt het onderwerp ook op de agenda van de commissie dierenwelzijn van de Europese Commissie van Gezondheid en Voedselveiligheid begin volgend jaar.

Bron : Erik Ordelman, redacteur varkenshouderij Boerderij – 8 nov. 2016

 

dca-uitnodiging

BPP openbare vergadering in Putten maandag 14 november !

Uitnodiging openbare vergadering DCA BestPigletPrice

Maandag 14 november 2016

Zaal open om 19.00 uur; aanvang 19.30 uur
Congrescentrum de Aker
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
Entree: €10,00 inclusief twee consumptiebonnen
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van deze avond de heer Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland
2. Inleiding door de heer Jan Schuttert, voorzitter adviescommissie DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Algemene zaken aangaande de DCA BestPigletPrice
3. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Evaluatie notering DCA BestPigletPrice
PAUZE
4. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA Beursprijs
Onderwerp: DCA Beursprijs 2.0
5. Rondvraag
6. Afsluiting

staartbijten-varkens

Varkens in Nood brengt Dierwelzijn varkens in gevaar !

Varkens in Nood is woensdag 2 november een campagne gestart tegen het couperen van staarten bij biggen. De varkenshouderij heeft, zoals Varkens in Nood weet, al eigen verantwoordelijkheid genomen om staart-couperen uit te faseren. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij betreuren het zeer dat Varkens in Nood een zorgvuldig en intensief traject, om uiteindelijk te […]