Belgisch varkensvoer tegen stinkende beren

Het Belgische veevoederbedrijf Dumoulin heeft varkensvoer ontwikkeld om beren te mesten zonder dat deze gaan stinken.

Het nieuwe voer is getest met Piétrain-varkens en de fabrikant claimt voor de dieren die dit voer hebben gegeten 0% beren met afwijkende geur. Er zijn zowel smaak- als chemische testen gedaan.

Het gepatenteerde voer wordt verstrekt in de laatste drie weken voor het slachten. Het voeder heet Taintstop en wordt deze week gepresenteerd tijdens landbouwbeurs Agriflanders in Gent.

Goedkoop alternatief voor castratie De fabrikant claimt met het berenvoer naast vermindering van het risico op stinkers ook een verbetering van het dierenwelzijn. Bovendien is Taintstop een goedkoop alternatief voor castratie of chemische castratie, stelt Dumoulin. De stoffen skatol en androstenon zijn verantwoordelijk voor berengeur.

Bron : Boerderij van 11 januari 2017

Stalkeuring komt weer in zicht !!

Vanmiddag heeft onder leiding van drs. Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) overleg plaatsgevonden met het ministerie en de NVWA. Voorzitter Henk Bleker spreekt van een zeer goede start van het nieuwe jaar: “Op hele belangrijke punten is voor onze achterban vooruitgang geboekt.”

De stalkeuring – zonder een ingewikkelde pilot – voor export varkens en biggen is een stap dichterbij gekomen. Economische Zaken stelt zich al twee jaar op het standpunt dat als de sector een begin maakt met elektronische identificatie van de varkens (chip in oorknoppen), de weg vrij is voor de stalkeuring.

Vee&Logistiek Nederland is daar al langere tijd voorstander van en zoekt dan ook al langer bredere steun vanuit de primaire sector. Vee&Logistiek Nederland heeft aan het ministerie gemeld dat voor die elektronische I&R, bij onze exporteurs, steun bestaat.   Inmiddels heeft ook de POV voorzichtig ingestemd.

Zodra er een concreet invoeringsplan ligt, is de stalkeuring weer in de lucht. Dat geldt dan direct voor de exporteurs en varkenshouders die als koplopers de elektronische identificatie voor elkaar hebben. Het ministerie gaat ervan uit dat Vee&Logistiek Nederland trekkersrol vervult bij het realiseren van het invoeringsplan.
Bron is nieuwsbericht van 11 januari 2017 door  Vee & Logistiek NL

Let op !!! PED ligt op de loer

Wij willen iedere varkenshouder waarschuwen voor het gevaar van PED (oftewel Virus-diarree) dat op de loer ligt.

Zeker nu de temperaturen de laatste weken dalen blijkt dat het Virus nog steeds actief is in Nederland.

Afgelopen 2 jaar hebben al veel varkenshouders in NL er mee kennisgemaakt en dat was niet iets om vrolijk van te worden.

Tot nu toe hadden wij geen klanten die ervaringen met deze agressieve Virusdiarree hadden, maar dat was ook bijzonder !

 

We hebben, nu ruim een jaar geleden, een systeem ingevoerd bij de vleesvarkenshouders, om na het lossen van de biggen te kunnen reinigen zónder hoge druk.

Door een 1.000 litervat en eventueel slangen/pomp te plaatsen is er een goed werkbaar systeem ontstaan, dat bestand bleek om dit buiten de deur te houden.

Dit heeft geleid tot een veel uniformer schoonmaken van de wagens en minder verspreiding van kleine deeltjes verontreinigde stoffen.

Ook geeft dit, onder koude omstandigheden, vele malen beter resultaat, daar wij ook anti-vries toe kunnen voegen.

 

Wij zouden graag zien dat de betreffende vaten worden geleegd na het reinigen zodat ze niet kunnen aanvriezen en kort voor het aankomen van de biggen worden gevuld.

 

Het blijft voor ons vaak een raadsel hoe iemands bedrijf besmet raakt, maar zo’n raadsel is dat vaak bij virussen !

Een mogelijkheid is dat dit via Dierenartscontrole/bezoek, ongedierte, katten/honden, de Rendac of Voervertegenwoordiger of buren of dergelijke binnengekomen kan zijn.

Dit is voor ons moeilijk controleerbaar, daar wij geen zicht hebben, bij niet-klanten/buren, waar het virus wél aanwezig.

 Onze vraag is dan ook of u wilt checken of bezoekers van uw bedrijf absoluut niet in aanraking geweest zijn met een bedrijf waar dat wél aanwezig is en er aub níet van uitgaan dat deze vraag niet noodzakelijk is !

Ook graag steeds zorgen voor schone, dichte bedrijfskleding en goede, voldoende grote laarzen en hoofdbedekking. Ook de mogelijkheid van handen en laarzen reinigen on vriezende omstandigheden.

 Wij zullen er, onzerzijds, alles aan doen om het buiten uw en onze deuren en wagens te houden.

 

Indien u twijfel hebt over de gezondheid en/of aanwezigheid van dit Virus op uw bedrijf, wilt u dan contact met ons opnemen, zodat de planner rekening kan houden met een en ander en chauffeurs en andere bezoekers rekening kunnen houden hoe met deze omstandigheden om te gaan !!

 

We hebben een bijlage over de verschijnselen per mail naar iedere klant gestuurd,R & O die een mailadres heeft, maar kunt u ons er gerust naar vragen, dan zenden wij u die toe.

 

Duitse minister wil verbod valse vleesnamen

De Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt wil vleesaanduidingen voor vegetarische en veganistische producten gaan verbieden.

Benamingen zoals ‘vegetarische schnitzel’ en ‘veganistische curryworst’ zijn volgens hem volstrekt misleidend en maken de consument onzeker. In Bild zegt Schmidt woensdag dat hij zich gaat inzetten om ‘in het belang van de consument de valse etikettering te verbieden.’

Eigen namen bedenken   De landbouwminister vindt dat de fabrikanten eigen namen moeten bedenken voor hun plantaardige producten. ‘Niemand moet bij deze pseudo-vleesproducten doen alsof het echt vlees is.’ Schmidt is een erkend tegenstander van het verkopen van vleesvervangers met namen als worst, frikandel of schnitzel. In oktober sprak hij zich uit voor duidelijke etikettering van vegetarische en veganistische producten onder het motto: ‘wat er op staat, moet er ook inzitten’.

Bron : Nieuwe Oogst 28 december 2016

Maatregelen vogelgriep uitgebreid per 3 december 2016 !

De maatregelen om verdere uitbreiding van de vogelgriep te voorkomen, zijn uitgebreid.

Voor u als handelaar en transporteur van vee is het volgende relevant         :   Vervoer van vee van of naar een bedrijf met commercieel gehouden eenden of kalkoenen is alleen toegestaan onder voorwaarde dat er gewerkt wordt volgens goedgekeurd sectorhygiëneprotocol.

  •  er mag slechts één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte worden bezocht per af te leggen route.
  • Dit geldt dus voor heel Nederland, behalve de beschermings- en toezichtsgebieden rondom Biddinghuizen.
  • In die gebieden is al het vervoer van vee van en naar bedrijven met pluimvee verboden.
Het hygiëneprotocol ‘Laden en lossen van vee op primair bedrijf met eenden en kalkoenen is op de website van de NVWA te vinden.              Het hygiëneprotocol staat ook op Mijn Vee&Logistiek.
Het betreffende gebied loopt rondom de A 28 vanaf Hardewijk en dan links van de A28 lopend tot Oldebroek en daar afbuigend ri Kampen en dan achter Dronten langs, ri Lelystad en dan weer terug naar Harderwijk.
Dit is een globale weergave, voor nauwkeurig moet u kijken bij:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen-ii
transp7

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport

Dikke voldoende voor Nederlands veetransport !

Nederland krijgt een dikke voldoende van de Europese Commissie voor de manier waarop het transport van slachtvee van boerderij naar slachterij is georganiseerd. Dat staat te lezen in een onlangs verschenen rapport van de Europese Commissie over veetransporten in de Europese Unie (EU). Naast Nederland krijgen ook Engeland en Italië een pluim voor hun aandacht voor dierenwelzijn tijdens het transport naar slachthuizen.

Grote verschillen wat betreft controle : Volgens de auteurs zijn de verschillen tussen de lidstaten groot wat betreft de controles op dierenwelzijn bij transport. Bij controles in slachthuizen van geslachte dieren constateerden Europese controleurs verwondingen, waardoor de dieren niet vervoerd mogen worden. Dat terwijl de bijbehorende gezondheidscertificaten niet vermelden dat de dieren ongeschikt zijn om te vervoeren.De reden dat dit niet wordt vermeld, is dat het goedkoper is om de dieren in het slachthuis te slachten dan op de boerderij. Zeker wanneer het vlees vanwege de verwonding ongeschikt is voor humane consumptie.

Sancties andere lidstaten niet effectief : Volgens de auteurs beschikken de meeste lidstaten wel over protocollen en sancties, maar zijn ze niet effectief. Een boete van €250 voor het transport van een stier met een gebroken poot bijvoorbeeld is te laag omdat de stier een marktwaarde vertegenwoordigt rond de €1.500.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van het rapport een kennisproject opgezet over verantwoord veetransport. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse expertmeeting. Daarnaast zet de Commissie in op een scherper toezicht en hogere sancties. Waarschijnlijk komt het onderwerp ook op de agenda van de commissie dierenwelzijn van de Europese Commissie van Gezondheid en Voedselveiligheid begin volgend jaar.

Bron : Erik Ordelman, redacteur varkenshouderij Boerderij – 8 nov. 2016

 

BPP openbare vergadering in Putten maandag 14 november !

Uitnodiging openbare vergadering DCA BestPigletPrice

Maandag 14 november 2016

Zaal open om 19.00 uur; aanvang 19.30 uur
Congrescentrum de Aker
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
Entree: €10,00 inclusief twee consumptiebonnen
AGENDA
1. Opening door de voorzitter van deze avond de heer Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland
2. Inleiding door de heer Jan Schuttert, voorzitter adviescommissie DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Algemene zaken aangaande de DCA BestPigletPrice
3. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA BestPigletPrice
Onderwerp: Evaluatie notering DCA BestPigletPrice
PAUZE
4. Inleiding door de heer Pieter Post, coördinator DCA Beursprijs
Onderwerp: DCA Beursprijs 2.0
5. Rondvraag
6. Afsluiting

Varkens in Nood brengt Dierwelzijn varkens in gevaar !

Varkens in Nood is woensdag 2 november een campagne gestart tegen het couperen van staarten bij biggen. De varkenshouderij heeft, zoals Varkens in Nood weet, al eigen verantwoordelijkheid genomen om staart-couperen uit te faseren. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij betreuren het zeer dat Varkens in Nood een zorgvuldig en intensief traject, om uiteindelijk te […]

Beter Leven afname “botst” in Duitsland !

Markt van Beter Leven-varkens overvoerd

Het aanbod Beter Leven-varkens met één ster overtreft de vraag. Voor de Duitse vleesverwerker Tönnies Fleisch is dit reden minder Beter Leven-varkens te slachten.   Dat zegt Jurgen Hijink van het bedrijf Hijdeporc. Hijdeporc is ketenregisseur van het Beter Leven-keurmerk voor Tönnies.   Tot voor kort slachtte Tönnies wekelijks tussen 4.500 en 5.000 Beter Leven-varkens met één ster van de Dierenbescherming. Dit aantal is abrupt met een derde verlaagd, verklaart Hijink.

Tegenslag op deelmarkt  Een van de handelsbedrijven die Beter Leven-varkens laat slachten bij Tönnies, is varkenshandel Dijk. Eigenaar Hendri Dijk zegt dat het niet lukt om alle Beter Leven-dieren die zij aan Tönnies Fleisch leverden, bij een andere slachterij af te zetten als Beter Leven-varken.

Ondanks deze tegenslag op de deelmarkt is Dijk van mening dat het Beter Leven-concept blijft bestaan en zich verder moet ontwikkelen. “Dit is een groeistuip. De markt moet zich gewoon even zetten.” Volgens Dijk moet het Beter Leven-concept blijven. “Voor de varkenshouders is die meerprijs voor dit concept heel belangrijk.”

Wekelijks markt voor minstens 50.000 varkens :  Handelsbedrijf Posthouwer Boerkamp in Wilp heeft voor de Beter leven-varkens die Tönnies niet opneemt alternatieve afzet gevonden. Deze dieren zetten zij nu in Nederland af als Beter leven-varkens, waarbij de varkenshouders nog steeds hun bonus beuren.

Jan Posthouwer, mede-eigenaar van het handelsbedrijf, kan zich voorstellen dat het voor eigenaren van gesloten varkensbedrijven die investeerden om aan het concept te voldoen geld kost als zij nu de Beter leven-bonus mislopen.

Dijk vermoedt dat er wekelijks markt is voor minimaal 50.000 à 60.000 Beter Leven-varkens met één ster; een aantal dat Hijink onderschrijft. Het concept is alleen voor de Nederlandse Retail.

Bron : Boerderij 1 nov 2016 Kees van Dooren


 

Commentaar :  het “Beter Leven- vlees” is  puur bestemd voor de Nederlandse Markt en het is misschien ook wat moeilijk uit te leggen aan de NL-slager en NL-consument, waarom deze dieren eerst naar Duitsland worden getransporteerd en daarna weer in NL afgezet moeten worden. Het is vlees met een “verhaal” en “beleving”, misschien is het goed om ons daar in te verdiepen en dan doet de “Markt” verder wel zijn werking ! We merken dat regionale initiatieven vvan de grond gaan komen en die passen beter in een NL-verhaal. We gaan dat dan ook verder stimuleren en daar met diverse partijen het gesprek over aan !


 

DCA Beursprijs 2.0 slaat piketpalen in varkensmarkt

De DCA Beursprijs wordt aangepast per 1 januari 2017 in de 2.0 versie. De aanpassingen worden vooral gedaan om meer duidelijkheid in de markt te creëren, terwijl ook alvast wordt voorgesorteerd op de naderende wetswijzigingen in de agrarische sector met betrekking op BTW.

In de DCA Beursprijs 2.0 wordt het varken duidelijker en concreter beschreven in vergelijking met de huidige specificaties. De omschrijving wordt gebaseerd op het varken zoals deze staat omschreven in de meest recente versie van het Varkensbesluit. Varkens die geproduceerd worden in concepten worden niet in de omschrijving van de Beursprijs 2.0 opgenomen. De uitbetaling hiervan wordt gedaan middels variabele toeslagen, afhankelijk van de specificaties van een concept. De notering is gebaseerd op franco binnenlandse slachterij geleverd.

Wijzigingen in beschrijving, BTW en kosten

In de nieuwe versie van de DCA Beursprijs 2.0 is een notering exclusief BTW de standaard. In de huidige versie wordt nog inclusief BTW genoteerd. De BTW Landbouwregeling wordt vanaf 1 januari 2018 namelijk afgeschaft en door hier in 2017 alvast op voor te sorteren, voorkomt dat de Beursprijs in 2018 opnieuw op de schop moet. Per afgeleverd varken wordt 4,50 euro aan kosten ingehouden. Dit bedrag is opgebouwd uit 2,50 euro aan vrachtkosten en 2,00 euro wordt gereserveerd voor slachthuiskosten.

Met ingang van 1 januari 2017 stopt de huidige versie van de DCA Beursprijs en gaat de DCA Beursprijs 2.0 officieel van start. Het vertrouwde tijdstip van 20.00 uur op de vrijdagavond blijft overigens ongewijzigd.  In de DCA Beursprijs 2.0 zal geen plaats zijn weggelegd voor de zeugennotering.

overzicht van de wijzigingen die plaatsvinden, vind u op Boerenbusiness.

Bron : Boerenbusiness maandag 17 oktober 2016