de Brexit; “snijdt Engeland zichzelf in de vingers”?

Is een Brexit fataal voor de Britse varkenssector ?

Eén van de belangrijkste redenen waarom de Britten voor een Brexit kozen, was ongetwijfeld bedoeld om een betere toekomst – zonder EU bemoeienis – te creëren. Een paar maanden na dato heerst er echter een walm voor onzekerheid in het Verenigd Koningrijk en moet nog maar blijken of het allemaal goed uitpakt. Zeker nu Europa heeft aangekondigd dat het voor de Britten geen Europa à la carte gaat worden, oftewel, het is graag of helemaal niet.

Feit is dat iedere Brit moet leren leven met een nieuwe werkelijkheid, waarvan niemand weet hoe die eruit komt te zien. Ook de varkenshouders worden hiermee geconfronteerd, terwijl de export van de Britse varkenssector voor 70 procent  gericht op EU-landen. Dus valt of staat de toekomst van de Britse varkenssector met ‘handelsinfrastructuur’ die tot stand komt na definitieve uittreding.

Bron : Boerenbusiness 17 oktober 2016

Tijdbom onder Deense biggenexport in Europa ivm MRSA?

Exporteren van bacteriën

De Deense varkenssector kan flink profiteren van een sterke vraag in Europa voor hun biggen. Door de Duitse voorkeur voor Deense biggen staat de Nederlandse biggenexport zelfs min of meer onder druk dit jaar. Nu echter blijkt dat twee derde van de Deense biggen besmet is met de MRSA-bacterie, is er veel ophef ontstaan en dat legt een tijdbom onder de Deense biggenexport.

Elke dag passeren circa 35.000 biggen de Deense grens met Duitsland. Uit onderzoek blijkt dat circa 67 procent van de biggen besmet is met het MRSA-bacterie en dat vormt een gevaar voor varkenshouders, maar ook voor de Duitse bevolking. De MRSA-bacterie kan door levende dieren worden overgedragen, maar blijft uiteindelijk ook achter in het varkensvlees. De bacterie kan flinke beroerde gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld longontsteking en bloedvergiftiging en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.

Noorwegen heeft de brug al opgetrokken voor Deense biggen. De Deense varkenssector is de grootste exporteur van levende varkens in Europa met een jaarlijkse afzet van circa 13 miljoen dieren. Het merendeel van de handel wordt gedaan met Duitsland en Polen, maar soms is dat ook een doorvoerroute naar andere EU-landen. Een kleine 200.000 dieren van deze handel wordt verkocht voor de fokkerij, en die gaan uiteindelijk de hele wereld over. De reden dat er geen controle is op de verspreiding komt vooral doordat Deense varkenshouders geen meldingsplicht hebben, terwijl de dieren ook niet worden gecontroleerd.

In Noorwegen zijn onlangs de alarmbellen gaan rinkelen nadat bleek dat een besmettingsgeval afkomstig was van een bacterie uit Denemarken. Hierop heeft Noorwegen de import van Deense biggen direct stopgezet. De problematiek rondom het MRSA-bacterie is overigens al langer bekend, maar de Deense varkenssector heeft de problemen min of meer weggemoffeld en onderschat. Deense biggen zijn overigens niet de enige verspreider van de bacterie, maar worden wel steeds meer aangewezen als de grote zondebok. Zeker omdat Deense biggen in grote getale door Europa worden getransporteerd.

Volgens de Deense varkenssector moet de ‘wereld’ maar leren leven met het besmettingsgevaar, althans dat is grofweg de strekking van hun rede. Het opruimen van besmette dieren is namelijk een regelrechte financiële ramp. Het is waarschijnlijk niet zo dat er op korte termijn direct een verbod komt voor het exporteren van Deense biggen, maar de Deense varkenssector is er ook niet gerust op. Als de bacterie weer de kop opsteekt in Europa, dan is de Deense varkenssector waarschijnlijk wel als een van de eersten kop van jut.

Boerenbusiness, 12 oktober 2016

Wroetvarken Posthouwer-Boerkamp

Consument wil meer betalen voor “Dierwelzijn”!

Consument bereid meer te betalen voor boerenwelzijn

Consumenten zouden bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel, mits dat extra geld bij de boer terechtkomt. Dat blijkt uit een online enquête van dagblad De Gelderlander.

Volgens De Gelderlander leeft het onderwerp ‘boerenwelzijn’ enorm. De krant baseert deze conclusie op de uitkomst van een online vragenlijst die hun lezers konden invullen. Centraal stond de vraag of de geënquêteerde bereid zou zijn meer te betalen voor producten in de supermarkt, als dat de boer ten goede zou komen.

Gemiddeld bereid vijftig cent per product bij te betalen

De uitkomst is volgens de krant helder; het merendeel van de respondenten zegt een kwartje tot vijftig cent per product te willen bijbetalen. Ruim 10% geeft aan een euro extra over te hebben voor de boer.

Ook op de vraag of supermarkten moeten stoppen met het aanbieden van melk en vlees uit het buitenland, reageerde bijna 80% dat supermarkten alleen Nederlandse producten in de schappen moeten zetten.

De krant geeft zelf aan dat het onderzoek niet representatief is.

 

Bron : de Boerderij , 27 september 2016

BTW Landbouwregeling wordt afgeschaft !

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Het kabinet maakt dat bekend in de miljoenennota op Prinsjesdag 2016.

Vorig jaar werd in een interdepartementaal beleidsonderzoek al gesuggereerd de regeling aan te passen. Toen meende het kabinet nog, dat er onvoldoende draagvlak was voor een aanpassing. Nu is daar toch toe besloten. De fiscale maatregel staat voor €17 miljoen op de begroting.

De verandering betekent dat álle ondernemers in de agrarische sector, net als ondernemers in andere sectoren btw-plichtig worden.

Geen keus meer om buiten btw-heffing te blijven

Nu hebben boeren nog de keus buiten de btw-heffing te blijven. Dat scheelt aan administratie, maar dat betekent ook dat betaalde btw niet kan worden teruggevorderd.

Al lange tijd heerst het idee dat de regeling niet meer bij de tijd past. Het kabinet zegt nu dat de regeling “in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen voor concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens.”

Duitsers móeten over naar gecastreerde dieren van hun Supers !

Duitse supers weren vlees van gecastreerde biggen

De varkenshouderij in Duitsland moet meer vaart maken met het afschaffen van onverdoofd castreren. Vanaf 2017 willen de grote supers het vlees niet meer afnemen. Een overstap naar het mesten van beren is waarschijnlijker dan verdoofd castreren.

De leidende supermarkten Rewe, Edeka en Aldi (Süd zowel als Nord) verkopen al met ingang van 2017 geen vlees meer van onverdoofd behandelde biggen. Aldi Süd nam dat besluit april vorig jaar. Rewe volgde vier maanden later en Aldi Nord dit voorjaar. Wettelijk wordt verdoving pas met ingang van 2019 verplicht.

Castratie-stop :  Los daarvan voorziet de zogenoemde Düsseldorfer Erklärung uit 2008 in een vrijwillige castratiestop. Wanneer liet deze verklaring in het midden, maar wel ‘zo snel mogelijk’. Verdoving lijkt daardoor nauwelijks een optie te worden. Veel meer lijkt het erop dat in lijn van de Düsseldorfer Erklärung helemaal van castratie wordt afgezien.

Voorkeur supers onduidelijk : Dan blijven er twee mogelijkheden over: vaccinatie of het mesten van beren. Het probleem is dat niet alle ketens hebben aangegeven waaraan ze de voorkeur geven. Willen ze vlees van beren, chemisch (met Improvac) behandelde beren, of accepteren ze mogelijk ‘gewoon’ vlees van bij de castratie verdoofde varkens.

Aldi Nord is wel echt duidelijk. Vanaf 2017 stopt Aldi Nord Duitsland met de handel in varkensvlees van ongecastreerde dieren en bevordert daarmee de ‘Ebermast’, ofwel het mesten van beren, zo verklaart deze keten expliciet. Edeka is wat vager. ‘Ons uitgesproken doel: vanaf begin 2017 geen verkoop meer van vlees van chirurgisch gecastreerde biggen!’ Zo heette het al een jaar geleden, van de kant van deze Duitse marktleider. Edeka verklaart er meteen bij dat ‘de vermarkting van het vlees van jonge beren zeer goed moet worden gepland en met de grootste voorzichtigheid moet worden voorbereid. Dat wijst op een voorkeur voor ‘Ebermast’.

Vroeg slachten : De Duitse dochter van vleesconcern Vion Food Group heeft de keus voor ‘Ebermast’ ook al gemaakt. De alternatieve oplossingen acht het concern voor de varkenshouders nauwelijks haalbaar, zowel vanwege de kosten als de daarmee verbonden inspanningen, zo heeft het bedrijf laten weten via de voedingszakenkrant Lebensmittelzeitung. Opvallend is de manier waarop Vion het geurprobleem wil vermijden, namelijk door de beren nog voordat ze geslachtsrijp zijn op slachtgewicht te laten brengen. Bij het uitsnijden in de vestiging Emstek in Nedersaksen worden niettemin ook geurcontroles doorgevoerd om ‘stinkers’ uit te sorteren. Dat werkt, want van de afnemers zijn nog geen klachten gekomen, aldus Vion, dat los daarvan in Nederland al jaren beren aan de haak brengt.

Lastig dat keus uit blijft : Landbouwdirecteur Heinz Scheer van Vion erkent dat het problematisch is dat veel grootgrutters nog geen keus hebben gemaakt uit de drie alternatieven voor onverdoofd castreren. Dat geeft volgens hem toch wel de nodige onzekerheid. Het aandeel borgen in het totale aanbod is nog steeds zo’n 40%. Niettemin zijn ook de twee andere grote Duitse slachters, Tönnies en Westfleisch, klaar voor de verwerking van beren. Zij brengen dat ook al in de praktijk.

Bron : de Boerderij 26 juli 2016

beren mesten

Faceboek bezoek 13 juni

Begrip voor de handelaar met vechtende varkens

Afgelopen dagen ontstond er veel commotie over een wagen met vechtende varkens van varkenshandelaar Charles Janmaat. Dit bedrijf en deze man werd neer geschilderd als een 2e rang burger die de wet en de maatschappij aan zijn laars zou lappen. Zijn kinderen durfden en mochten de volgende dag niet naar school en hij werd diverse malen bedreigd. Niets is minder waar en het is bedroevend hoe weinig begrip en inzicht de burger heeft in de gang van zaken en de ontwikkelingen, door dezelfde maatschappij en burger, opgelegd aan boer en varkenstransporteur.

We hebben dit proberen uit te leggen via een filmpje op onze website en die is duizenden keren bekeken en bezocht. Wij hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het draagvlak en een vermindering van de irritatie door mensen die door zulke programma’s worden opgehitst. Doel van deze actiegroepen en programma’s is : leden, leden, leden, dat geeft macht. Macht zonder kennis van zaken is altijd bedreigend en gevaarlijk geweest, kijk maar naar de politiek en de geschiedenis.

Dat er belangstelling was voor deze commotie, willen we laten zien door een screenshot van onze Facebook bladzijde. Na 24 uur waren er meer dan 46.000 mensen die het gelezen hebben en we hopen dat een groot gedeelte daardoor meer begrip en inzicht over ons werk krijgt. Dank u daarvoor !!

Varkenshandel Posthouwer-BoerkampFaceboek bezoek 13 juni

 

Oorzaak staartbijten ligt vaak bij Toxinen in het voer

Toxinen (VOEDING) mede-oorzaak van staartbijten bij varkens

Mycotoxinen en endotoxinen spelen vaak een rol bij staartbijtende varkens. Tot die conclusie komen 45 experts uit diverse langestaartenprojecten op een bijeenkomst van de Duitse vereniging van varkenshouders (ZDS). Volgens de experts zijn veel factoren van huisvesting tot genetica van invloed op staartbijten. Diergezondheid en afleidingsmateriaal lijken cruciaal.

De experts baseren zich op de resultaten uit de verschillende projecten met varkens met lange staarten. Ze onderzochten biggen vanaf de geboorte tot vleesvarken. De onderzoekers vermoeden een nauwe samenhang tussen staartbijten en een verstoorde stofwisseling. Daarnaast speelt de belasting van het immuunsysteem door ziektekiemen een rol, denken ze. Bij zuigende biggen vonden ze verschijnselen van necrose aan oren, staart en keel. Deze symptomen treden ook op bij onvoldoende melkgift door de zeug.

Op basis hiervan vermoeden ze dat een verstoorde stofwisseling eveneens een rol speelt bij staartbijten. De stofwisseling verbetert naarmate de varkens meer ruwe celstof krijgen. Voorwaarde is dat die van goede kwaliteit is en de manier van verstrekken speelt een rol. Los verstrekken van ruwvoer heeft in dit kader de voorkeur. Ook de kwaliteit van het drinkwater speelt een rol. De onderzoekers merken op dat vervolgonderzoek nodig is om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken.

Daarnaast blijkt uit de ervaringen dat de omgeving belangrijk is bij het voorkomen van staartbijten. Een afwisselende omgeving die de mogelijkheid biedt om te wroeten en te spelen vermindert het aantal gevallen van staartbijten. Het blijkt dat varkens een voorkeur hebben voor speeltjes waarbij ze enige moeite moeten doen.

Bron : Boerderij 9 juni 2016

 

Boer betaalt aanvullende controles NVWA

De NVWA brengt vanaf 1 mei 2016 de kosten van aanvullende controles bij diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de veehouder.

Aanvullende controles zijn controles buiten de gebruikelijke controle-activiteiten om en worden op een bedrijf gehouden als gevolg van een geconstateerde overtreding door dat bedrijf.  Regulier niet  Het gaat om hercontroles of aanvullende controles die nodig zijn om de omvang of oorzaak van een probleem of overtreding vast te stellen. Bij de meeste reguliere inspecties blijkt overigens niets aan de hand te zijn. Deze reguliere inspectie brengt de NVWA niet in rekening. De doorberekening van aanvullende controles volgt uit het kabinetsstandpunt over het doorberekenen van handhavingskosten, zoals dat staat in het rapport ‘Maat houden 2014′.  De basis voor het in rekening brengen van aanvullende controles ligt in Europese regelgeving – artikel 28 van Verordening (EG) nr. 882/2004. Aanvullende controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie en worden nu ook ingevoerd bij de veehouders.

Bron : Nieuwe Oogst LTO – dinsdag 26 april 2016, 15.30 uurVWA contoleur

Aantal geboren biggen wordt discussiepunt !

zeug met biggen foto voor website

Van Dam wil limiet voor aantal biggen per worp

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) wil dat er een einde komt aan het steeds verder vergroten van het aantal biggen dat per keer wordt geworpen. Voor Van Dam is het uitgangspunt dat ‘biggen bij hun eigen moeder kunnen drinken’. De politicus noemt de toename van de sterfte onder biggen ‘zorgelijk en ongewenst’.

Toename biggensterfte : Van Dam verwijst naar een voortgangsrapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit en de cijfers van onderzoeksbureau Agrovision.  Hieruit blijft dat het aantal biggen dat dood geboren wordt of vlak na de geboorte sterft in 2015 met 0,6 procentpunt is toegenomen tot 13,5%. De varkenshouderij beloofde in 2009 de sterfte terug te dringen.

Sector aan de slag : Van Dam schrijft dat vertegenwoordigers van de sector is gevraagd om een verklaring en met hen is besproken hoe de beloofde daling alsnog te realiseren. Volgens Van Dam erkent de stuurgroep de problemen en is er besef dat men aan de slag moet. De stuurgroep komt met een geactualiseerd plan van aanpak, inclusief een analyse van het plan van 2009. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar oorzaken en technische oplossingen, aldus de staatssecretaris, maar ook naar het aantal biggen dat een zeug krijgt.

Meer nadruk op kwaliteit big : Van Dam wil concreet dat de varkenssector in gesprek gaat met fokkerijorganisaties, die meer nadruk zouden moeten leggen op kwaliteit en niet eenzijdig op aantallen. Een kwalitatieve verbetering is volgens Van Dam ook van belang voor het behoud en verder uitbouwen van de vraag van belangrijke exportmarkten naar gezonde en robuuste Nederlandse biggen. Van Dam zette zijn visie uiteen in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron : Boerderij –  22 apr 2016

Commentaar : Dit zal het begin gaan worden van een discussie voor o.a. Partij voor Dieren, etc. De volgende conclusie zal daarbij de grootte van de kraamhokken worden. Bij een groeiend aantal geboren biggen en een opschuivende speenleeftijd (van 3 naar 4 weken spenen), zal díe ruimte zéker op tafel komen……!

 

Kwart van de krulstaarten aangevreten bij proef in Duitsland !

Kwart staarten aangevreten bij Dld project (veel dierenleed door proef)

Het Duitse Bauernverband en de regering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben een akkoord bereikt om volgend jaar te stoppen met staarten couperen bij biggen. Wel is een voorbehoud gemaakt: als uit proeven blijkt dat het dierenwelzijn niet verbetert, gaat de coupeerstop voorlopig niet door. En dat zou nog best eens kunnen, want een eerste krulstaartenproject levert een domper op.

De eerste resultaten van het krulstaartenproject in de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn weinig hoopgevend voor de betrokken partijen: bij ruim een vierde van de biggen op de proefbedrijven haalt de staart niet ongeschonden het eind van de opfokperiode. Deze staarten zijn verwond of deels weggevreten. Op sommige bedrijven was de helft van de staarten aangevreten. Op slechts twee van de 15 pilotbedrijven bleven alle biggenstaarten intact tot aan het eind van de biggenopfok. Het staartbijten doet zich het meest voor in de periode van week 2 tot week 4 na spenen.

Uitstel coupeerverbod als coupeerstop welzijn niet verbetert : Het Duitse Bauernverband en de regering in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn anderhalf jaar gelden overeengekomen vanaf 2017 te stoppen met staarten couperen. Maar er is een voorbehoud gemaakt. Als uit praktijkproeven blijkt dat staartbijten met varkens met lange staarten leidt tot minder dierenwelzijn, wordt het coupeerverbod uitgesteld.

Risico op staartbijten door gespeende biggen blijft fors  : In het zogeheten Ringelschwanz-project zijn 15 proefbedrijven gevonden die experimenten met lange staarten. Deze vermeerderings- en gesloten bedrijven hebben bij gemiddeld 30 tot 94 biggen afgezien van het staart couperen. De resultaten van de eerste opfokronde zijn bekend. De bedrijven hebben vooraf alle risicofactoren op staartbijten in kaart gebracht en geminimaliseerd. Desondanks blijkt het risico fors dat – met name de gespeende biggen – aan elkaars staart bijten, met alle gevolgen van dien. Er is vermoedelijk meer antibioticum nodig. Ook bestaat risico dat biggen met kapotte staarten niet zijn te verkopen, of voor minder geld. En het vraagt extra preventiearbeid. Zodra het staartbijten begint, is direct ingrijpen noodzakelijk om een bloedbad te voorkomen. De bijters in een apart hok blijkt de beste oplossing, verklaart onderzoeker Joachim Krieter.

Boerderij, februari 2016

Commentaar : Soms is het goed om niet alleen naar emotie te luisteren en alles te willen veranderen wat gebruikelijk was, maar om te weten wáárom het zo gebeurde en dáárna pas conclusies te trekken. Het kan dan soms veel (dieren)leed besparen om naar de mensen te luisteren die met dieren moeten werken !

staartbijten varkens