De “BAL” ligt op de stip, maar de wedstrijd is gespeeld….

De “bal” ligt op de stip, maar het spel ís gespeeld. Vanaf heden kunnen we afscheid nemen van de gedachte dat er niet meer gecastreerd zal worden in de varkenshouderij.

Tönnisch heeft het beslissende schot gedaan en vanaf heden zal de keuze gemaakt moeten worden in welk “team” of je wilt spelen. De keuze is: het NL-retail team of speler in het Wereld-team. De retail, maar dan geborgd via concepten, zal met beren blijven werken, maar de rest zal moeten produceren wat “de Markt” vraagt en dat is, op dit moment, mínder berenvlees.

De consument wíl het gewoon niet in de rest van de wereld. Convenant of niet, het gaat weer, verdoofd, castreren worden voor een grote groep varkenshouders , of kiezen voor een forse korting, die kan oplopen van 5 tot bijna 10,- euro per varken !

De volgende wedstrijd gaat beginnen, daar doet ook het Dieractivisten-team aan mee, maar wie zijn onze  supporters…..?

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Wij willen graag met u, als varkenshouder,  samen optrekken om een keuze voor de toekomst te maken.

Afgelopen jaren hebben we veel van de Markt bestudeerd en werken binnen ons bedrijf met vrijwel álle concepten die er zijn. Dat betekent letterlijk de keuze vanaf regulier beren/gelten (zoals nu veel gebeurt met o.a. levering in NL én Dld) tot en met Biologische Varkenshouderij en vrijwel alles wat daartussen zit.

Binnen de NL-retail afzet kunnen wij, vrijblijvend, samen met u, de mogelijkheden voor uw bedrijf bekijken, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Dát is tevens de kracht en specialiteit van ons bedrijf, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp.

Op dit moment zoeken wij nog vermeerderaars die of al Beter Leven zijn óf die wij helpen omschakelen !!!

Welke afzetmogelijkheden hebben wij o.a. voor u :

  • Beren/gelten regulier
  • Borgen/gelten
  • Beter leven
  • Biologisch
  • KDV
  • Wroetvarken
  • Anti-biotica-vrij
  • Valleivarken

Neem gerust contact met ons op via 055-323 0956 en maak een afspraak

 

Denkend vanuit Kracht, is beter dan denkend vanuit Macht !!

 

Biologisch 5

Transport en Handel Gecertificeerd voor Biologische Varkens

Per 23 maart 2017 hebben wij ons, als Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp VOF, laten certificeren voor het transport en verhandelen van Biologische Varkens. Dit is vrij uniek in Nederland voor een Handelsbedrijf. Het geeft aan dat wij geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het houden van Biologische varkens. De stroom van Biologische varkens is een strak geregisseerde en geregistreerde kolom en is er één waar afspraak-afspraak is en dat is altijd onze lijfspreuk al geweest. Wij, als Posthouwer-Boerkamp Varkenshandel, zijn dan misschien wel niet de grootste of de beste, maar wij zijn wel vrij uniek, in al ons handelen, met de leuze : “Afspraak = Afspraak”. Dat is ook gebleken rond de commotie, afgelopen najaar, rond de afspraken over de levering van Beter Leven Varkens; wij zijn daar in díe periode mee uitgebreid, terwijl veel handelspartijen, met schaamrood op de kaken, moesten afhaken. Daarom is het voor ons belangrijk om betrouwbare partners te werken. Certificaat BiologischDit is ook mede de reden dat ons bedrijf al meer dan 100 jaar bestaat en daar past Biologische Varkenshouderij naadloos bij !

Van Dam sluit overheidsingrijpen fokkerijbeleid niet uit

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is bereid om als overheid in te grijpen in het fokkerijbeleid van productiedieren, als hierin onvoldoende stappen worden gezet door de fokkerij om welzijnsproblemen op productieverhoging op te lossen.

Fokkerijbeleid is primair de verantwoordelijkheid van de sector zelf, vindt Van Dam. “Maar mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, of mocht er sprake zijn van nieuwe ongewenste ontwikkelingen, ligt overheidsinterventie in de rede”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op Kamervragen van Marianne Thieme over een rapport van Wakker Dier.

Van Dam noemt het zeer ongewenst als in de fokkerij van landbouwhuisdieren nog meer wordt gericht op productieverhoging, zonder hierbij oog te hebben voor de gevolgen voor dierenwelzijn. “Ik denk overigens dat de ontwikkelingen in markt en maatschappij bepalend zullen zijn. Gelet op de veranderende publieke opinie en de wijzigingen in de vraag van consument en retail, zou een dergelijke richting mij verbazen, omdat die contrair is aan de beweging van markt en maatschappij”, aldus Dam.

‘Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt’   

Hij wijst erop dat veel fokkerijorganisaties juist fokprogramma’s hebben opgezet voor trager groeiende en robuuste vleeskuikens en leghennen. Ook in de melkveehouderij is volgens Van Dam aandacht voor de combinatie van hoge melkgift en het welzijn en robuustheid van de koe. “Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt en het celgetal en antibioticagebruik dalen”, aldus Van Dam.

Bron : de Boerderij 1 maart 2017 Mariska Vermaas

Beter Leven (NL) en Initiative Tierwohl (Dld) op één lijn !

Op één Lijn : De Dierenbescherming en het Duitse Initiative Tierwohl willen hun dierenwelzijnseisen harmoniseren. Daarmee kunnen in de toekomst producten met het Nederlandse Beter Leven-keurmerk onder het nog te ontwikkelen Tierwohl-etiket worden verkocht. De Dierenbescherming en de Deutsche Tierschutzbund maakten hierover vorige week afspraken tijdens de “Grüne Woche”, waar Dier Welzijn een belangrijk thema is. Bedrijven met een keurmerk in het ene land worden automatisch gecertificeerd om hun producten in het andere land af te zetten.

Binnenkort volgt onderzoek naar het afstemmen van deze keurmerken. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor een subsidie van 260.000 euro beschikbaar. ‘Door de gelijkschakeling van ons Beter Leven-keurmerk met de eisen voor het label Für Mehr Tierschutz van onze Duitse collega’s ontstaat een snellere toegang tot elkaars markten, een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en een flexibelere afzetmogelijkheid voor boeren’, stelt algemeen directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming.

Scherpere eisen : In Initiative Tierwohl, een initiatief van retailers, worden de eisen aangescherpt. De bijdrage voor varkens en pluimveevlees wordt verhoogd van 4 naar 6,25 cent per kilo vlees. Wel moeten varkens hiervoor 10 procent meer afleidingsmateriaal hebben. Voor pluimvee geldt een extra verplichting voor de controles op stalklimaat en drinkwater. Verder worden de inspecties van deelnemende bedrijven geïntensiveerd. Die zijn vanaf nu altijd onaangekondigd.

In Duitsland krijgt Initiative Tierwohl een door de overheid erkend label, kondigde de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt vorige week aan tijdens de Grüne Woche in Berlijn. Het label start met varkensvlees. Hier wordt gecontroleerd op elf indicatoren, zoals ruimte, dierenwelzijn, controle bij slacht en een verbod op ingrepen, zoals couperen.

Enquête : Uit een enquête van het Duitse ministerie van Landbouw onder consumenten blijkt dat 79 procent graag een label wil voor een beter dierenwelzijn, terwijl 88 procent van de consumenten hier ook meer geld voor over heeft.

Net als bij de sterren van het Nederlandse Beter Leven-keurmerk wordt er gewerkt met verschillende niveaus. De start is met twee niveaus. Eventueel komt er een derde niveau bij.

Bron : Veehouderij 26 jan 2017 Nieuwe Oogst

 

Keurmerk : Beter Leven , wat betekent dat ?

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming maakt het mogelijk om dierlijke producten te herkennen die met meer oog voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. Met een sterrensysteem wordt aangetoond of de dieren een goed leven hebben gehad. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de varkens was. Maar wat betekenen die sterren nou precies?

1 Ster

Wanneer varkensvlees voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk hebben de varkens meer ruimte gehad, namelijk 1 m2 tegenover de 0,8 m2 bij gangbare varkenshouderij. Zeugen in een kraamhok hebben 3,8 m2 ruimte en biggen in opfok 0,4 m2. Biggen mogen minimaal 23 dagen bij hun moeder blijven en worden niet gecastreerd. Er is ook beter afleidingsmateriaal aanwezig. Varkens kunnen spelen met een blok hout, touw of een koker met stro. Bij een groep van 40 varkens of meer is er stro aanwezig. Als laatste mag het transport van biggen maximaal 6 uur en het transport van vleesvarkens maximaal 8 uur duren. Bij de gangbare varkenshouderij zit hier geen limiet aan.

Logo Beter Leven

Beter Leven afname “botst” in Duitsland !

Markt van Beter Leven-varkens overvoerd

Het aanbod Beter Leven-varkens met één ster overtreft de vraag. Voor de Duitse vleesverwerker Tönnies Fleisch is dit reden minder Beter Leven-varkens te slachten.   Dat zegt Jurgen Hijink van het bedrijf Hijdeporc. Hijdeporc is ketenregisseur van het Beter Leven-keurmerk voor Tönnies.   Tot voor kort slachtte Tönnies wekelijks tussen 4.500 en 5.000 Beter Leven-varkens met één ster van de Dierenbescherming. Dit aantal is abrupt met een derde verlaagd, verklaart Hijink.

Tegenslag op deelmarkt  Een van de handelsbedrijven die Beter Leven-varkens laat slachten bij Tönnies, is varkenshandel Dijk. Eigenaar Hendri Dijk zegt dat het niet lukt om alle Beter Leven-dieren die zij aan Tönnies Fleisch leverden, bij een andere slachterij af te zetten als Beter Leven-varken.

Ondanks deze tegenslag op de deelmarkt is Dijk van mening dat het Beter Leven-concept blijft bestaan en zich verder moet ontwikkelen. “Dit is een groeistuip. De markt moet zich gewoon even zetten.” Volgens Dijk moet het Beter Leven-concept blijven. “Voor de varkenshouders is die meerprijs voor dit concept heel belangrijk.”

Wekelijks markt voor minstens 50.000 varkens :  Handelsbedrijf Posthouwer Boerkamp in Wilp heeft voor de Beter leven-varkens die Tönnies niet opneemt alternatieve afzet gevonden. Deze dieren zetten zij nu in Nederland af als Beter leven-varkens, waarbij de varkenshouders nog steeds hun bonus beuren.

Jan Posthouwer, mede-eigenaar van het handelsbedrijf, kan zich voorstellen dat het voor eigenaren van gesloten varkensbedrijven die investeerden om aan het concept te voldoen geld kost als zij nu de Beter leven-bonus mislopen.

Dijk vermoedt dat er wekelijks markt is voor minimaal 50.000 à 60.000 Beter Leven-varkens met één ster; een aantal dat Hijink onderschrijft. Het concept is alleen voor de Nederlandse Retail.

Bron : Boerderij 1 nov 2016 Kees van Dooren


 

Commentaar :  het “Beter Leven- vlees” is  puur bestemd voor de Nederlandse Markt en het is misschien ook wat moeilijk uit te leggen aan de NL-slager en NL-consument, waarom deze dieren eerst naar Duitsland worden getransporteerd en daarna weer in NL afgezet moeten worden. Het is vlees met een “verhaal” en “beleving”, misschien is het goed om ons daar in te verdiepen en dan doet de “Markt” verder wel zijn werking ! We merken dat regionale initiatieven vvan de grond gaan komen en die passen beter in een NL-verhaal. We gaan dat dan ook verder stimuleren en daar met diverse partijen het gesprek over aan !


 

posthouwer-boerkamp beter leven wilp

Wakker Dier naar Dijksma

CBL teleurgesteld uitspraken Dijksma

 Het CBL is zeer teleurgesteld over de reactie van staatssecretaris Sharon Dijksma op het onderzoek naar kiloknallende supermarkten van Wakker Dier. Dat zegt directeur Marc Jansen van het CBL.
“De staatssecretaris gaat heel gemakkelijk mee in de redeneringen van Wakker Dier, zonder dat ze de feiten heeft laten checken”, aldus Jansen. Daarmee zet ze een hele keten en een hele branche in de hoek. Jansen wijst erop dat de supermarktbranche nooit collectieve afspraken heeft gemaakt over de prijzen van vlees met de ketenpartijen en/of met het kabinet. “Volgens de mededingingsregels mogen we dat niet. Prijsvorming is en blijft onderdeel van de marktwerking en we kunnen niet verder gaan dan de huidige toezeggingen die gemaakt zijn bij de afspraken over Kip van Morgen en Varken van Morgen.”

Bovendien rammelt het onderzoek van Wakker Dier volgens Jansen. “We hebben het onderzoek opgevraagd bij wakker Dier, maar krijgen het niet. Supermarkten hebben zelf ook nog eens naar hun aanbiedingenbeleid van de afgelopen periode gekeken en zij kunnen de cijfers en gegevens die WD heeft gepubliceerd niet thuisbrengen.

Volgens Jansen is er een rapport op komst van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met daarin conclusies die een terugslag zullen gaan betekenen voor de mogelijkheden van het bedrijfsleven om zelfregulerende afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De conclusies van het rapport zouden volgens hem ook gevolgen hebben voor de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Kip en Varken van morgen. “En de staatssecretaris weet dat “, aldus Jansen. “In dat licht is het ironisch en onverantwoord dat het Ministerie van Economische Zaken wil dat wij collectief en via afgestemd gedrag afspraken maken over prijsbeleid van supermarkten. De wereld op zijn kop”, aldus Jansen.

De ACM geeft desgevraagd geen commentaar. “Wij doen geen uitspraken over lopende onderzoeken.”

door SAKE MOESKER 9 jan 2015

biggentransport posthouwer boerkamp

De discussie over “het Varken van Morgen” is geopend !

We hebben afgelopen week veel tijd gestoken in het onderzoek naar de positie van “het Varken van Morgen” en zijn toen tot de conclusie gekomen dat het we voor het lapje gehouden worden door de Supers ! In samenwerking met en onder leiding van Guus ten Hove, van Boerderij, hebben we de discussie aangezwengeld over de haalbaarbaarheid en het vertrouwen wat we in de Supers moeten hebben. De Supers rollen over elkaar heen met volzinnen en folders over hoe hoog Dierwelzijn en Duurzaamheid in hun vaandel staat, maar op het uiteinde blijkt dat dat puur imago-praat is en dat er druk onderhandeld wordt wie de goedkoopste tenders vlees kan leveren in de toekomst. Je komt dan gegarandeerd alleen in het foldertje uit bij de NL-varkenshouder, maar in de praktijk zal het vlees uit heel andere leveranciers bestaan, die voor een veel lagere prijs met heel andere eisen dan in NL kunnen leveren en produceren.

Dat moet afgelopen zijn en helderheid over verschaft worden en dat gaat de komende weken gebeuren !

Het volgende thema is, de komende week, over het wel of niet meer castreren. We volgen alle bevelen maar netjes op en verpesten onze eigen markten en nu zal ook duidelijk moeten worden waar Dierwelzijn en Duurzaamheid nu wél bij gebaat is, maar dat is kost voor 1 of 2 weken later !

varken-van-morgen-posthouwer

Geen Varken van Morgen op 1 juli

Doetinchem – De introductie van het Varken van Morgen wordt weer uitgesteld. Bijna nog geen enkel varkensbedrijf is gecertificeerd voor productie voor dit kwaliteitsprogramma, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp is al ver op weg.

Het lukt dus niet om het vlees op 1 juli 2015 in de schappen te hebben, zoals afgesproken. De doorlooptijd van big tot vleesvarken is immers zes maanden. Ook zeugenbedrijven die de biggen produceren voor het concept, moeten aan voorwaarden voldoen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de extra duurzaamheidseisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu al in 2014 te introduceren. Die afspraak is gemaakt door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Dierenbescherming en Natuur en Milieu.

De kans dat op korte termijn varkensbedrijven gaan produceren voor dit concept, lijkt niet groot. Navraag bij meerdere organisaties leert dat er weinig vertrouwen in elkaar is. 
Betrokken partijen wijzen naar elkaar als het gaat om concrete stappen die gezet moeten worden. Zo wachten varkenshouders op voorwaarden voor de productie binnen het concept. Centraal daarbij staat natuurlijk de te ontvangen vergoeding voor de meerkosten. Tot op heden heeft geen enkele slachterij haar leveranciers daar echter iets over kunnen zeggen.

Slachterijen leggen de bal bij de supermarkten. COV-woordvoerder Dé van de Riet: “Aan de slachterijen zal het niet liggen, wij zijn er klaar voor. Het is een kwestie van marktvraag die door supermarkten gegenereerd moet worden.”

De kans dat supermarkten meer gaan betalen voor het Varken van Morgen, lijkt vooralsnog niet groot. Brancheorganisatie CBL: “Afgesproken is dat varkenshouders en slachterijen werk maken van de afspraken. Blijkbaar gooien deze partijen hun kont tegen de krib. Het wordt tijd daar eens een pittig gesprek over te hebben”, aldus CBL-directeur Marc Jansen.

Volgens Van de Riet hebben slachterijen geïnvesteerd in kwaliteitssystemen, waardoor het mogelijk is varkens goed te kanaliseren, dit om te voorkomen dat het vlees wordt vermengd met andere stromen. Ook de primaire sector is in principe gereed om volgens het concept te gaan produceren. Certificerende instelling Verin geeft aan nagenoeg klaar te zijn om varkensbedrijven te keuren. De pilot die is gedaan om het certificeringsprogramma te testen is afgerond. Over enkele weken moet alles operationeel zijn. De andere certificeerder, Producert, zegt ook klaar te zijn.

Om varkenshouders te motiveren om in te stappen, is het volgens handelaar Aalt Posthouwer noodzakelijk dat varkenshouders garanties krijgen over de vergoeding van de meerkosten: “De eisen die gesteld worden omtrent leefoppervlakte van de dieren, vragen om flinke investeringen. Varkenshouders kunnen daar pas aan gaan rekenen op het moment dat er duidelijkheid is over een vergoeding.”

Directeur Marc van Rooi van Van Rooi Meat is gefrustreerd over de gang van zaken. Hij weet zelfs te melden dat CBL uit het project zou zijn gestapt, wat overigens ten stelligste wordt ontkend door die organisatie.

Van Rooi vindt het jammer dat het project niet slaagt, maar is daar ook weer niet echt verbaasd over. “Er zijn veel mensen bij betrokken die eigenlijk geen verstand van de materie hebben. De retail roept wel dat ze duurzaam willen, maar als betaald moet worden, blijft het stil.” Van Rooi en afnemer Jumbo zetten nu vooral in op de ontwikkeling van het bestaande Star-concept.

Alles overziend lijkt het ontbreken van een financiële paragraaf ervoor te zorgen dat het concept Varken van Morgen niet van de grond komt.

Varkensvoorman Eric Douma hoopt dat de supermarkten onder druk van partijen als de Dierenbescherming alsnog overstag gaan en wel met zo’n paragraaf komen. Vooralsnog is duidelijk dat de maatschappelijke- en marktwensen niet synchroon lopen.