De “BAL” ligt op de stip, maar de wedstrijd is gespeeld….

De “bal” ligt op de stip, maar het spel ís gespeeld. Vanaf heden kunnen we afscheid nemen van de gedachte dat er niet meer gecastreerd zal worden in de varkenshouderij.

Tönnisch heeft het beslissende schot gedaan en vanaf heden zal de keuze gemaakt moeten worden in welk “team” of je wilt spelen. De keuze is: het NL-retail team of speler in het Wereld-team. De retail, maar dan geborgd via concepten, zal met beren blijven werken, maar de rest zal moeten produceren wat “de Markt” vraagt en dat is, op dit moment, mínder berenvlees.

De consument wíl het gewoon niet in de rest van de wereld. Convenant of niet, het gaat weer, verdoofd, castreren worden voor een grote groep varkenshouders , of kiezen voor een forse korting, die kan oplopen van 5 tot bijna 10,- euro per varken !

De volgende wedstrijd gaat beginnen, daar doet ook het Dieractivisten-team aan mee, maar wie zijn onze  supporters…..?

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Wij willen graag met u, als varkenshouder,  samen optrekken om een keuze voor de toekomst te maken.

Afgelopen jaren hebben we veel van de Markt bestudeerd en werken binnen ons bedrijf met vrijwel álle concepten die er zijn. Dat betekent letterlijk de keuze vanaf regulier beren/gelten (zoals nu veel gebeurt met o.a. levering in NL én Dld) tot en met Biologische Varkenshouderij en vrijwel alles wat daartussen zit.

Binnen de NL-retail afzet kunnen wij, vrijblijvend, samen met u, de mogelijkheden voor uw bedrijf bekijken, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Dát is tevens de kracht en specialiteit van ons bedrijf, Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp.

Op dit moment zoeken wij nog vermeerderaars die of al Beter Leven zijn óf die wij helpen omschakelen !!!

Welke afzetmogelijkheden hebben wij o.a. voor u :

  • Beren/gelten regulier
  • Borgen/gelten
  • Beter leven
  • Biologisch
  • KDV
  • Wroetvarken
  • Anti-biotica-vrij
  • Valleivarken

Neem gerust contact met ons op via 055-323 0956 en maak een afspraak

 

Denkend vanuit Kracht, is beter dan denkend vanuit Macht !!

 

Biologisch 5

Transport en Handel Gecertificeerd voor Biologische Varkens

Per 23 maart 2017 hebben wij ons, als Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp VOF, laten certificeren voor het transport en verhandelen van Biologische Varkens. Dit is vrij uniek in Nederland voor een Handelsbedrijf. Het geeft aan dat wij geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het houden van Biologische varkens. De stroom van Biologische varkens is een strak geregisseerde en geregistreerde kolom en is er één waar afspraak-afspraak is en dat is altijd onze lijfspreuk al geweest. Wij, als Posthouwer-Boerkamp Varkenshandel, zijn dan misschien wel niet de grootste of de beste, maar wij zijn wel vrij uniek, in al ons handelen, met de leuze : “Afspraak = Afspraak”. Dat is ook gebleken rond de commotie, afgelopen najaar, rond de afspraken over de levering van Beter Leven Varkens; wij zijn daar in díe periode mee uitgebreid, terwijl veel handelspartijen, met schaamrood op de kaken, moesten afhaken. Daarom is het voor ons belangrijk om betrouwbare partners te werken. Certificaat BiologischDit is ook mede de reden dat ons bedrijf al meer dan 100 jaar bestaat en daar past Biologische Varkenshouderij naadloos bij !

Van Dam sluit overheidsingrijpen fokkerijbeleid niet uit

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is bereid om als overheid in te grijpen in het fokkerijbeleid van productiedieren, als hierin onvoldoende stappen worden gezet door de fokkerij om welzijnsproblemen op productieverhoging op te lossen.

Fokkerijbeleid is primair de verantwoordelijkheid van de sector zelf, vindt Van Dam. “Maar mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, of mocht er sprake zijn van nieuwe ongewenste ontwikkelingen, ligt overheidsinterventie in de rede”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op Kamervragen van Marianne Thieme over een rapport van Wakker Dier.

Van Dam noemt het zeer ongewenst als in de fokkerij van landbouwhuisdieren nog meer wordt gericht op productieverhoging, zonder hierbij oog te hebben voor de gevolgen voor dierenwelzijn. “Ik denk overigens dat de ontwikkelingen in markt en maatschappij bepalend zullen zijn. Gelet op de veranderende publieke opinie en de wijzigingen in de vraag van consument en retail, zou een dergelijke richting mij verbazen, omdat die contrair is aan de beweging van markt en maatschappij”, aldus Dam.

‘Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt’   

Hij wijst erop dat veel fokkerijorganisaties juist fokprogramma’s hebben opgezet voor trager groeiende en robuuste vleeskuikens en leghennen. Ook in de melkveehouderij is volgens Van Dam aandacht voor de combinatie van hoge melkgift en het welzijn en robuustheid van de koe. “Monitoringsgegevens laten zien dat de levensduur van koeien toeneemt en het celgetal en antibioticagebruik dalen”, aldus Van Dam.

Bron : de Boerderij 1 maart 2017 Mariska Vermaas

Beter Leven (NL) en Initiative Tierwohl (Dld) op één lijn !

Op één Lijn : De Dierenbescherming en het Duitse Initiative Tierwohl willen hun dierenwelzijnseisen harmoniseren. Daarmee kunnen in de toekomst producten met het Nederlandse Beter Leven-keurmerk onder het nog te ontwikkelen Tierwohl-etiket worden verkocht. De Dierenbescherming en de Deutsche Tierschutzbund maakten hierover vorige week afspraken tijdens de “Grüne Woche”, waar Dier Welzijn een belangrijk thema is. Bedrijven met een keurmerk in het ene land worden automatisch gecertificeerd om hun producten in het andere land af te zetten.

Binnenkort volgt onderzoek naar het afstemmen van deze keurmerken. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor een subsidie van 260.000 euro beschikbaar. ‘Door de gelijkschakeling van ons Beter Leven-keurmerk met de eisen voor het label Für Mehr Tierschutz van onze Duitse collega’s ontstaat een snellere toegang tot elkaars markten, een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en een flexibelere afzetmogelijkheid voor boeren’, stelt algemeen directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming.

Scherpere eisen : In Initiative Tierwohl, een initiatief van retailers, worden de eisen aangescherpt. De bijdrage voor varkens en pluimveevlees wordt verhoogd van 4 naar 6,25 cent per kilo vlees. Wel moeten varkens hiervoor 10 procent meer afleidingsmateriaal hebben. Voor pluimvee geldt een extra verplichting voor de controles op stalklimaat en drinkwater. Verder worden de inspecties van deelnemende bedrijven geïntensiveerd. Die zijn vanaf nu altijd onaangekondigd.

In Duitsland krijgt Initiative Tierwohl een door de overheid erkend label, kondigde de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt vorige week aan tijdens de Grüne Woche in Berlijn. Het label start met varkensvlees. Hier wordt gecontroleerd op elf indicatoren, zoals ruimte, dierenwelzijn, controle bij slacht en een verbod op ingrepen, zoals couperen.

Enquête : Uit een enquête van het Duitse ministerie van Landbouw onder consumenten blijkt dat 79 procent graag een label wil voor een beter dierenwelzijn, terwijl 88 procent van de consumenten hier ook meer geld voor over heeft.

Net als bij de sterren van het Nederlandse Beter Leven-keurmerk wordt er gewerkt met verschillende niveaus. De start is met twee niveaus. Eventueel komt er een derde niveau bij.

Bron : Veehouderij 26 jan 2017 Nieuwe Oogst

 

Keurmerk : Beter Leven , wat betekent dat ?

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming maakt het mogelijk om dierlijke producten te herkennen die met meer oog voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. Met een sterrensysteem wordt aangetoond of de dieren een goed leven hebben gehad. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de varkens was. Maar wat betekenen die sterren nou precies?

1 Ster

Wanneer varkensvlees voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk hebben de varkens meer ruimte gehad, namelijk 1 m2 tegenover de 0,8 m2 bij gangbare varkenshouderij. Zeugen in een kraamhok hebben 3,8 m2 ruimte en biggen in opfok 0,4 m2. Biggen mogen minimaal 23 dagen bij hun moeder blijven en worden niet gecastreerd. Er is ook beter afleidingsmateriaal aanwezig. Varkens kunnen spelen met een blok hout, touw of een koker met stro. Bij een groep van 40 varkens of meer is er stro aanwezig. Als laatste mag het transport van biggen maximaal 6 uur en het transport van vleesvarkens maximaal 8 uur duren. Bij de gangbare varkenshouderij zit hier geen limiet aan.

Logo Beter Leven

Beter Leven afname “botst” in Duitsland !

Markt van Beter Leven-varkens overvoerd

Het aanbod Beter Leven-varkens met één ster overtreft de vraag. Voor de Duitse vleesverwerker Tönnies Fleisch is dit reden minder Beter Leven-varkens te slachten.   Dat zegt Jurgen Hijink van het bedrijf Hijdeporc. Hijdeporc is ketenregisseur van het Beter Leven-keurmerk voor Tönnies.   Tot voor kort slachtte Tönnies wekelijks tussen 4.500 en 5.000 Beter Leven-varkens met één ster van de Dierenbescherming. Dit aantal is abrupt met een derde verlaagd, verklaart Hijink.

Tegenslag op deelmarkt  Een van de handelsbedrijven die Beter Leven-varkens laat slachten bij Tönnies, is varkenshandel Dijk. Eigenaar Hendri Dijk zegt dat het niet lukt om alle Beter Leven-dieren die zij aan Tönnies Fleisch leverden, bij een andere slachterij af te zetten als Beter Leven-varken.

Ondanks deze tegenslag op de deelmarkt is Dijk van mening dat het Beter Leven-concept blijft bestaan en zich verder moet ontwikkelen. “Dit is een groeistuip. De markt moet zich gewoon even zetten.” Volgens Dijk moet het Beter Leven-concept blijven. “Voor de varkenshouders is die meerprijs voor dit concept heel belangrijk.”

Wekelijks markt voor minstens 50.000 varkens :  Handelsbedrijf Posthouwer Boerkamp in Wilp heeft voor de Beter leven-varkens die Tönnies niet opneemt alternatieve afzet gevonden. Deze dieren zetten zij nu in Nederland af als Beter leven-varkens, waarbij de varkenshouders nog steeds hun bonus beuren.

Jan Posthouwer, mede-eigenaar van het handelsbedrijf, kan zich voorstellen dat het voor eigenaren van gesloten varkensbedrijven die investeerden om aan het concept te voldoen geld kost als zij nu de Beter leven-bonus mislopen.

Dijk vermoedt dat er wekelijks markt is voor minimaal 50.000 à 60.000 Beter Leven-varkens met één ster; een aantal dat Hijink onderschrijft. Het concept is alleen voor de Nederlandse Retail.

Bron : Boerderij 1 nov 2016 Kees van Dooren


 

Commentaar :  het “Beter Leven- vlees” is  puur bestemd voor de Nederlandse Markt en het is misschien ook wat moeilijk uit te leggen aan de NL-slager en NL-consument, waarom deze dieren eerst naar Duitsland worden getransporteerd en daarna weer in NL afgezet moeten worden. Het is vlees met een “verhaal” en “beleving”, misschien is het goed om ons daar in te verdiepen en dan doet de “Markt” verder wel zijn werking ! We merken dat regionale initiatieven vvan de grond gaan komen en die passen beter in een NL-verhaal. We gaan dat dan ook verder stimuleren en daar met diverse partijen het gesprek over aan !