• maatschappelijke visie

Maatschappelijke Visie

De omgeving rond Veehandel en Veetransport is de laatste jaren enorm veranderd. Mensen zijn bewuster gaan leven en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.


Toekomstbestendig

Duurzaam Ondernemen is dan ook geen maatschappelijke trend meer, het is een keiharde voorwaarde geworden. Ook is aantoonbaar vakmanschap tegenwoordig van groot belang. Alleen vertellen dat we het goed doen, is niet voldoende. Als veehandelaar en veetransporteur moeten we ons bestaansrecht aan overheid, politiek en maatschappij, waaronder ook de varkenshouder zelf, bewijzen. Stilstaan of omkijken naar het verleden is dus geen optie, aanpassen aan de veranderingen is een must. Alleen dan bereiken we ons gezamenlijke doel: een krachtige en toekomstbestendige Agrarische en Vee-Logistieke NL sector !

Eisen
Varkenshouderijen in Nederland hebben een hogere kostprijs dan de omringende EU-landen. Dit komt doordat de eisen rond het houden van varkens in Nederland hoger zijn dan Europees is vastgesteld. Met name zijn er verschillen in de borging van voedselveiligheid en medicijngebruik en registratie daarvan. Hierover is een strenge controle door IKB-instanties en verplicht bedrijfsbezoek door een dierenarts, eenmaal per 4 weken! Ook licht in de stal en natuurlijk gedrag is geregeld en tevens worden in de  andere EU-landen de dieren op volledig roostervloeren gehouden en dat is in Nederland verboden.

Het is zelfs zo, dat als varkenshouders minder dieren per m2 willen gaan houden (Dierwelzijn !), zij daarvoor gestraft worden, omdat er dan per dier meer cm2 rooster zou zijn en er zo meer uitstoot van ammoniak zou zijn, vergeten wordt dan dat de ventilatoren véél rustiger gaan draaien en minder uitstoten, doordat er minder warmte wordt geproduceerd. Een rekenformule, die dus in het nadeel van de NL-varkenshouder werkt.

Dierwelzijn
Het niet-castreren van de beertjes wordt in de omliggende landen ook niet overgenomen per 2015, zoals de afspraak was, maar is zelfs al weer uitgesteld tot 2018. Al met al betekent dat wel, dat de kostprijs hoger wordt en het gevaar bestaat, dat de voedselvoorziening daardoor  verschuift naar de oostelijke kant van Europa, omdat daar heel andere eisen gelden dan de regelgeving in Nederland en Dierwelzijn nog geen rol van betekenis speelt.

Op dit moment zien we ook een duidelijke verhuizing van NL-varkenshouders naar het oosten van EU en we hopen dat door “Het Varken van Morgen”, een convenant tussen Supermarkten(Retailers) en de varkenssector in NL, varkenshouders betaald gaan worden voor de zaken die ze regelen vanuit Maatschappelijke ontwikkelingen en eisen!

Dit houdt in dat we door concepten willen proberen om de markt te beschermen, zodat de wensen van de maatschappij ook betaald worden. Onze angst is dat als supermarkten hun vleesinkoop buiten Nederland doen, onze voedselvoorziening verschuift naar Oost-Europese landen die totaal niet aan de Nederlandse eisen voldoen en daardoor goedkoper kunnen produceren. Daarom zijn we actief met concepten als “Het varken van morgen”, om ook supermarkten en consumenten op te roepen om de binnenlandse varkenshouders te beschermen en daarbij de vleesvoorziening in Nederland.

Keuringsinstantie

Werken met Concepten, betekent dat je in een soort van Keten werkt, waarbij ieders rol duidelijk omschreven en gecontroleerd wordt door een gecertificeerde keuringsinstantie, die geheel onafhankelijk opereert en ook sancties kan opleggen bij overtredingen.  Over het algemeen zijn concepten ruim boven-wettelijk  en er wordt aan meegedaan op basis van vrijwilligheid, maar níet van vrijblijvendheid. Bij de, door ons gebruikte, concepten moet “de knop helemaal om” bij deelnemende varkensbedrijven en daar zoeken we wel begrip en ondersteuning voor van de maatschappij en dan m.n. van de inkopers van de Supers en slagers!