Beter Leven

    Vanaf 2016 is aan het Beter Leven-concept een plus toegevoegd en wordt dit het “Varken van Morgen” genoemd. In de volksmond, is het “Beter Leven” ge bleven. Dit Nederlandse concept is ontworpen in samenwerking met de Dierenbescherming met als bedoeling het welzijn van de dieren te vergroten, vér boven de wettelijke eisen. Zo is de huisvestingsruimte per slachtvarken 25 % groter  en worden de omstandigheden zo aangepast dat de dieren hun natuurlijke gedrag weer oppakken. Dit is met name geregeld door uitgebreider speelmateriaal, schuurmogelijkheden in de hokken, ruwvoer te verstrekken  en voor de zeugen nestmateriaal toe te voegen. De biggen blijven ook langer bij de moederzeug dan wettelijk is afgesproken en krijgen in de opfok van 30-50 % meer ruimte !  Op de vleesverpakking is dit terug te vinden in de aanduiding met 1 ster. Als resultaat van de afspraken tussen varkenshouders, slachterijen, Supermarkten  en Dierenbescherming hebben de varkens een beter leven. De maatregelen die varkenshouders  treffen zijn ingrijpend. In de stallen die ná 2012 gebouwd worden moeten de dieren in groepen van meer dan 20 stuks worden gehuisvest en moeten voldoende daglicht hebben. De toevoeging “Varken van Morgen”, heeft met oa Milieu te maken. Er zijn extra eisen aan de uitstoot van Ammoniak enz gesteld en varkenshouders die geen maatregelen daarop genomen hebben, kunnen ook niet meer in het “beter Leven-concept” meedoen. Ook worden er “boven-wettelijke”eisen aan het gebruik van koper, zink en andere mineralen gesteld.