Keten Duurzame Varkenhouderij

    Een variant op “Beter Leven” is de Keten Duurzame Varkenshouderij. Dit concept is opgezet door Hans Verhoeven en Mark van der Einden,  zeer innovatieve varkenshouders met een kijk op Maatschappelijke ontwikkelingen en draagvlak. Zij zijn ook de Ketenregiseurs  en doen dit vanuit de “de Hoeve BV”. Het is een innovatief samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, grossiers, slagers, retail, horeca en vleeswarenproducenten die allemaal nauw betrokken zijn bij het concept van duurzaam varkensvlees. Hier ligt de focus sterk op gebied van Milieu en Diergezondheid.    De productie is vrijwel geheel voor de verwerking van vers vlees voor de NL-slagers. Het slachten van deze dieren gebeurt bij slachterij Westfort in IJsselstein, bij Utrecht. In dit programma zijn geen boven-wettelijke eisen gesteld aan de ruimte die dieren hebben, maar wel wordt daar op de wettelijke eisen gecontroleerd.

    Binnen dit concept wordt veel gecommuniceerd door de Ketenregiseurs. Zodra er afwijkingen binnen op gebied van gezondheid van de dieren zichtbaar zijn of er advies rond energiegebruik nodig is voor de varkenshouder, dan komt men onmiddellijk in actie om de varkenshouder daarbij te ondersteunen en het bedrijf naar een hoger niveau te brengen, zodat mens en dier zich daar beter bij voelen. Een en ander heeft tot gevolg, dat aan dit programma zeer “betrokken” varkenshouders deelnemen en een groot “wij-gevoel” heerst ! De Markt voor dit Programma-vlees groeit en de volgende stap zal zijn naar Antibiotica Vrij-garantie. De meeste dieren in NL krijgen al geen antibiotica meer toegediend, maar in de volgende stap zal garantie worden gegeven en de controle zal via “chip in het oor” gebeuren. De Pilots lopen daar al voor.

    De eisen zijn met name op gebied van :  Milieubelasting, zoals energiegebruik en Dierwelzijn en Diergezondheid.