Welfare Duitsland

    Tot 2015 werd enkel gewerkt volgens het programma met kortweg de naam : “Tesco”.Dit is een Engels programma waar met name in Duitsland voor geslacht wordt ten behoeve van Tesco, een Engelse Supermarktketen. Deze dieren worden geleverd bij Tönnisch, de grootste Duitse slachterij . Een van de belangrijkste eisen is dat de moederdieren níet aangebonden worden en voorkeur gaat uit naar ongecastreerde dieren, dus beren. Tevens zijn er eisen gesteld aan het aantal voeder- en drinkplaatsen per dier. Bij de zeugenhouders wordt de beschikbare ruimte per dier vergroot. Vanaf 2018 zal dit programma verder worden afgebouwd. Dit met het ook op de naderende Brexit. Hierdoor zal tevens het aantal slachtingen van NL-varkens(beren) af gaan nemen in de Weidemark-Sögel van Tönnisch.

    Vanaf begin 2015 is “Beter Leven” ook in Duitsland gaan opstarten, het gaat dan onder de noemer van “Beter Leven”, maar is opgeschaald naar Varken van Morgen. Bezwaar hierbij is, dat de NL-varkens eerst naar Duitsland worden gebracht en daar geslacht worden en daarna weer als Varken van Morgen-vlees terug in Nederland in de vleesschappen komen te liggen. In november 2016 is, door een beleidsingreep van Tönnisch, het aantal slachtingen daarvan uit NL, gehalveerd en zal geen prominente rol meer spelen.

    Vanaf begin 2017 heeft men het “Tierwohl” programma ook opgeschaald in Duitsland. Men heeft nu de wederzijdse erkenning, dat betekent dat men akkoord gaat dat Beter Leven in Dld erkent wordt in NL en andersom gebeurt dat ook met Tierwohl.

    In Dld wil men steeds meer naar 3xD, dat betekent kortweg in Dld geboren-opgegroeid-geslacht. Daar heeft men een convenant over met grote Supermarktketens. Hierdoor zal belang van NL-varkens met hogere Welzijnsstatus verder afnemen en is een duidelijke bescherming van de “eigen” boeren !