mais oorzaak van Pia

Mais in varkensrantsoen zou chronische PIA aanwakkeren’. 

Er werd actief ‘geworkshopt’ op thema-avond van Pig Business in Nederweert -Eind. Over gebruik van – teveel – mais in het rantsoen, dus niet zijnde ccm, meldde Ronald van Kol van Voergroep Zuid in zijn workshop ‘dat dit PIA zou aanwakkeren’.

Het verschil van (chronische) PIA en acute PIA werd uit de doeken gedaan door Ronald van Kol, nutritionist bij Voergroep Zuid. Hij leidde een fijne, interactieve workshop, met veel vragen en commentaren. Men leerde als het ware van elkaar. „Uit literatuur onderzoek blijkt dat chronische PIA je aan groei, voederconversie en uitval een schadepost oplevert van 5,50 euro per vleesvarken, terwijl vaccinatie een investering van 1,05 euro vergt.”

Dat bracht hem op het voerspoor in de bestrijding van het PIA-ziektebeeld. „Voeren heeft wel degelijk effect”, hield hij de deelnemers voor. „Vooral de eiwitkant en goede verteringsmogelijkheden zijn van belang.” Een workshopdeelnemer bevestigde dit: „Wij hadden de problemen met PIA te danken aan onvoldoende bestorven tarwe. Ook mycotoxinen spelen daarin een rol.” En daarbij werd verwezen naar granen uit Oost-Europa als dader.

Goede grondstoffen en vezels vormen mede mogelijkheden om PIA bij de vleesvarkens onder controle te krijgen”, aldus Ronald. En over gebruik van mais, dus niet zijnde ccm, meldde hij ‘dat dit PIA zou aanwakkeren’.

Teveel mais in het rantsoen is dus niet goed. Voergroep Zuid heeft voor de strijd tegen PIA speciale recepturen. Ook staat het bedrijf de afnemers bij om de ziekte onder de knie te krijgen. Dat gebeurt onder het motto ‘observeren, analyseren, adviseren, realiseren en evalueren’. Een speciale PIA- scan brengt de problematiek in kaart.

Bron : 15 maart 2018 –  Pigbusiness nav NederweertDiergezondheid