Nieuwe PRRS stam in Duitsland baart zorgen

Nieuwe PRRS-stam in Duitsland

Op varkensbedrijven in Noordwest-Duitsland waart sinds kort een nieuwe variant van het PRRS-virus rond. De GD roept varkenshouders en dierenartsen hier op om waakzaam te zijn. Inmiddels is de variant, met de naam Acro-Stam, bij ongeveer 25 bedrijven vastgesteld. Dat meldt TopAgrar. De nieuwe stam veroorzaakt hevige ziekteverschijnselen onder met name zeugen en biggen.

Eerste symptomen lijken op influenza De eerste symptomen doen vaak denken aan een acute Influenza-infectie. Zeugen krijgen acuut hoge koorts en stoppen met vreten. In de besmette groepen neemt het aantal terugkomers en verwerpers toe. Bij de zeugen die hun drachtperiode uitdragen, worden veel meer biggen dood geboren. Onder de levend geboren biggen zijn veel niet levensvatbare biggen, met een hoog uitvalspercentage vlak na werpen tot gevolg. Ook bij de gespeende biggen is de uitval beduidend hoger in geval van een besmetting.

Eerder al werd deze variant van het PRRS-virus gevonden in Oostenrijk. Daar heeft het virus zich snel verspreid tussen varkensbedrijven, ongeacht of wel of niet werd gevaccineerd tegen de ziekte. Ook hier veroorzaakte een besmetting met de Acro-Stam een verhoogde uitval en meer terugkomers en verwerpers.

Aanvankelijk vermoedden de Oostenrijkse autoriteiten dat zij met een PPRS-type 1, subtype 3, dat veel in Oost-Europa voorkomt, gezien de agressieve ziekteverschijnselen op de getroffen bedrijven. Nader onderzoek wees echter uit dat het een variant is van het type 1, subtype 1, dat voorkomt in West-Europa.

Volgens GD is deze nieuwe stam nog niet gevonden in Nederland. Nu de Acro-stam is gevonden in Noord-Duitsland roept de GD varkenshouders en dierenartsen op om extra alert te zijn op symptomen en maatregelen te nemen om de insleep van de nieuwe PRRS-stam tegen te gaan.