Onderzoek naar stoppen met couperen erg verontrustend voor dierwelzijn en Anti-Biotica gebruik

Stoppen met staart couperen geeft tot 30 % aangevreten staarten en tot 2,5% hogere uitval door staartbijten

Dit blijkt uit een onderzoek dat het veterinair onderzoeksinstituut van Lombarije en Emilia Romagna en het Italitaanse nationaal referentiecentrum voor dierwelzijn. Zij deden dit onderzoek de afgelopen 2 jaar op een gesloten bedrijf met 1.200 zeugen.

Strak management en preventief werken

Met strak management en preventief werken is die uitval te voorkomen. Het staartbijten – al bij biggen van 15 kilo – en de verspreiding van het aantal gevallen van staartbijten leek geheel willekeurig door stallen en afdelingen te gaan.

Uit een eerste analyse bleek dat het staartbijten geen effect had op onder andere sterfte voor spenen, groei en opbrengst van de biggen. Wel nam het antibioticagebruik en daarmee ook de dierenartskosten toe.

Lees ook: Dit is de stand van zaken rond het niet-couperen

Overleggen naar vleesvarkensafdelingen

Bij het overleggen van de biggen naar de vleesvarkensafdelingen stopte het staartbijten. Uiteindelijk bleek 30% van de varkens een beschadigde staart te hebben, met infecties en het verlies van een groot deel van de staart als gevolg.

Hoewel in de vleesvarkensafdelingen geen staartbijten meer werd geconstateerd, vielen daar als gevolg van het bijten de meeste varkens uit. Uiteindelijk nam de uitval met 2,5% toe als gevolg van infecties aan de staart en het ruggenmerg.

Daarnaast bleek een deel van de varkens die geen uiterlijke problemen vertoonden, aan de slachtlijn abcessen aan de wervelkolom te hebben.

Bron : de Boerderij 13 okober 2018


Conclusies die wij zelf trekken uit dit onderzoek :

  • Stoppen met staart couperen geeft tot 30 % aangevreten staarten 
  • De uitval door staartbijten bij ongecoupeerde varkens kan met 2,5% stijgen
  • Gebruik Anti-Biotica stijgt ivm ontstekingen 
  • Dierwelzijn onder druk
  • veel stress en onzekerheid voor dierverzorger (boer)