Stalkeuring komt weer in zicht !!

Vanmiddag heeft onder leiding van drs. Henri Kool (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) overleg plaatsgevonden met het ministerie en de NVWA. Voorzitter Henk Bleker spreekt van een zeer goede start van het nieuwe jaar: “Op hele belangrijke punten is voor onze achterban vooruitgang geboekt.”

De stalkeuring – zonder een ingewikkelde pilot – voor export varkens en biggen is een stap dichterbij gekomen. Economische Zaken stelt zich al twee jaar op het standpunt dat als de sector een begin maakt met elektronische identificatie van de varkens (chip in oorknoppen), de weg vrij is voor de stalkeuring.

Vee&Logistiek Nederland is daar al langere tijd voorstander van en zoekt dan ook al langer bredere steun vanuit de primaire sector. Vee&Logistiek Nederland heeft aan het ministerie gemeld dat voor die elektronische I&R, bij onze exporteurs, steun bestaat.   Inmiddels heeft ook de POV voorzichtig ingestemd.

Zodra er een concreet invoeringsplan ligt, is de stalkeuring weer in de lucht. Dat geldt dan direct voor de exporteurs en varkenshouders die als koplopers de elektronische identificatie voor elkaar hebben. Het ministerie gaat ervan uit dat Vee&Logistiek Nederland trekkersrol vervult bij het realiseren van het invoeringsplan.
Bron is nieuwsbericht van 11 januari 2017 door  Vee & Logistiek NL