Berichten

Hitte varkens in auto

Hitteprotocol werkt bij de professionals !

Hitte varkens in auto

Hitteprotocol werkt, professioneel werken is vereist. Afgelopen week is er onder zware omstandigheden gewerkt, m.n. in varkenstransporten. Temperaturen die boven 30’ klimmen vraagt aanpak die alleen in een professionele sfeer kan plaatsvinden. Dat er van bovenaf regels werden opgelegd, is goede zaak en geeft scheiding tussen “prutsers”. Afgelopen week zijn er weer ruim 10.000 dieren door ons vervoerd en er is daarbij niet 1 dier uitgevallen. Dit lijkt in tegenspraak met emotionele verhalen op sociale media, maar is gewoon de realiteit ! Vanmorgen tijdens het laden van varkens, rond een uur of 10, nog een filmpje gemaakt wat een beeld geeft hoe het gaat als de temperatuur tegen de 30’ aanloopt. We laden 10-20 % minder per vracht.  Dit was ook tevens het laatste transport voor vandaag, want anders lopen we daarna tegen de 35’ aan. Met dank aan onze medewerkers !

Hitteprotocol 2

KOMENDE WEEK : vanaf 23 juli :minder dieren per vracht door extra maatregelen (extreem) HITTEPROTOCOL

Hitteprotocol 2
Afgelopen week hebben wij u een bericht gestuurd mbt “het verlagen van de beladingsnormen”.
De transporten zijn deze week goed verlopen en wij hebben geen problemen ondervonden dankzij uw medewerking.
Het is belangrijk dat de varkens goed nuchter zijn en wel hebben kunnen drinken voor aanvang van het transport.
De komende week gaat nVWA controleren op het Hitteprotocol voor extreem weer (betekent temperatuur >27 ‘Celsius).
Het betekent dat er bij temperaturen overdag van boven de 27’ er tussen 10-20% minder dieren mogen worden geladen, dit is strenger dan afgelopen week !
Wilt u er rekening mee houden dat dit in de praktijk betekent dat er nooit meer dan 195 varkens per vracht kan worden geladen, ongeacht de aantallen die u hebt doorgenomen met de planning.
Wij vragen u dringend om hierover níet in discussie met onze medewerkers te gaan, daar deze temperaturen én vakantieperiodes al belastend genoeg zijn en het voor ons ook gewoon “overmacht” is !
Onze chauffeurs zullen komende week geconfronteerd worden met óf nVWA-controles óf actiegroepen die dagelijks slachterijen langsrijden of onderweg bij wagens gaan kijken hoe of transporten worden uitgevoerd. Wij zullen er alles aan doen, maar hebben uw medewerking en begrip daarbij nodig.  Indien er tóch hogere aantallen worden geladen en wij geconfronteerd worden met controles of actiegroepen, zullen wij genoodzaakt de naam van uw bedrijf kenbaar te moeten maken.
Wij rekenen op ieders medewerking om deze extreme dagen zo goed mogelijk door te komen,
Team Varkenshandel Posthouwer-Boerkamp