Tijdbom onder Deense biggenexport in Europa ivm MRSA?

Exporteren van bacteriën

De Deense varkenssector kan flink profiteren van een sterke vraag in Europa voor hun biggen. Door de Duitse voorkeur voor Deense biggen staat de Nederlandse biggenexport zelfs min of meer onder druk dit jaar. Nu echter blijkt dat twee derde van de Deense biggen besmet is met de MRSA-bacterie, is er veel ophef ontstaan en dat legt een tijdbom onder de Deense biggenexport.

Elke dag passeren circa 35.000 biggen de Deense grens met Duitsland. Uit onderzoek blijkt dat circa 67 procent van de biggen besmet is met het MRSA-bacterie en dat vormt een gevaar voor varkenshouders, maar ook voor de Duitse bevolking. De MRSA-bacterie kan door levende dieren worden overgedragen, maar blijft uiteindelijk ook achter in het varkensvlees. De bacterie kan flinke beroerde gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld longontsteking en bloedvergiftiging en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.

Noorwegen heeft de brug al opgetrokken voor Deense biggen. De Deense varkenssector is de grootste exporteur van levende varkens in Europa met een jaarlijkse afzet van circa 13 miljoen dieren. Het merendeel van de handel wordt gedaan met Duitsland en Polen, maar soms is dat ook een doorvoerroute naar andere EU-landen. Een kleine 200.000 dieren van deze handel wordt verkocht voor de fokkerij, en die gaan uiteindelijk de hele wereld over. De reden dat er geen controle is op de verspreiding komt vooral doordat Deense varkenshouders geen meldingsplicht hebben, terwijl de dieren ook niet worden gecontroleerd.

In Noorwegen zijn onlangs de alarmbellen gaan rinkelen nadat bleek dat een besmettingsgeval afkomstig was van een bacterie uit Denemarken. Hierop heeft Noorwegen de import van Deense biggen direct stopgezet. De problematiek rondom het MRSA-bacterie is overigens al langer bekend, maar de Deense varkenssector heeft de problemen min of meer weggemoffeld en onderschat. Deense biggen zijn overigens niet de enige verspreider van de bacterie, maar worden wel steeds meer aangewezen als de grote zondebok. Zeker omdat Deense biggen in grote getale door Europa worden getransporteerd.

Volgens de Deense varkenssector moet de ‘wereld’ maar leren leven met het besmettingsgevaar, althans dat is grofweg de strekking van hun rede. Het opruimen van besmette dieren is namelijk een regelrechte financiële ramp. Het is waarschijnlijk niet zo dat er op korte termijn direct een verbod komt voor het exporteren van Deense biggen, maar de Deense varkenssector is er ook niet gerust op. Als de bacterie weer de kop opsteekt in Europa, dan is de Deense varkenssector waarschijnlijk wel als een van de eersten kop van jut.

Boerenbusiness, 12 oktober 2016