Varkens in Nood is woensdag 2 november een campagne gestart tegen het couperen van staarten bij biggen. De varkenshouderij heeft, zoals Varkens in Nood weet, al eigen verantwoordelijkheid genomen om staart-couperen uit te faseren. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij betreuren het zeer dat Varkens in Nood een zorgvuldig en intensief traject, om uiteindelijk te stoppen met het couperen van staarten, probeert te belemmeren met ongenuanceerde campagnes als deze. Staartbijten is een internationaal thema. Staartbijten is bovendien een issue in alle type houderijen. Niet alleen in de intensieve varkenshouderij, ook in de biologische varkenshouderij komt het voor dat varkens aan elkaars staarten bijten. De intensieve varkenshouderij en de biologische varkenshouderij werken dan ook samen aan onderzoek naar de oorzaken en – minstens zo belangrijk – naar de maatregelen die genomen kunnen worden, zodat het couperen van staarten uiteindelijk niet meer nodig is. Verklaring van Dalfsen In 2013 is een nieuwe belangrijke stap genomen met de Verklaring van Dalfsen (zie bijlage). Deze verklaring beschrijft het routeplan naar minder kort couperen van de biggenstaart en uiteindelijk het geheel stoppen met couperen, mits verantwoord mogelijk. Dit is een intensief en omvangrijk traject. NVV en LTO Varkenshouderij werken hierin al langer samen met de Dierenbescherming, de overheid (ministerie van Economische Zaken), de wetenschap (Wageningen Universiteit), dierenartsen (KNMvD), de veevoersector (Coppens Diervoeding), fokkerij (Topigs Norsvin) en de vleesverwerkende industrie (Vion Food Group). Dieren zijn gebaat bij een zorgvuldige aanpak. De aanpak zoals verwoord in de Verklaring van Dalfsen wordt sector breed gesteund. Ook alle staatssecretarissen tot nu toe op het departement Economische Zaken hebben deze aanpak ondersteund en onderschreven. Zo min mogelijk ingrepen Het staat buiten kijf dat de varkenshouderij zelf ook zo min mogelijk ingrepen wil bij dieren. Echter, zorgvuldigheid moet boven snelheid gaan, juist om het dierwelzijn te kunnen waarborgen. Varkens in Nood daarentegen, zet snelheid boven zorgvuldigheid. ‘Wij vinden het onverantwoord dat Varkens in Nood met dit soort campagnes, het welzijn van de dieren in gevaar brengt en zijn verantwoordelijkheid hierin niet neemt’, stellen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Bron: LTO & NVV november 2016